Vad är personuppgifter?Lektion tre

Vad är då en personuppgift? I korthet är det alla typer av uppgifter som på ett eller annat sätt kan identifiera dig. Dessa delas i lagstiftningen upp i två olika typer: personuppgifter och känsliga personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som namn, adress och personnummer. Men också: fotografier på dig och inspelningar av din röst, registreringsnumret på din bil och IP-adressen till din dator. 

De som kallas känsliga personuppgifter är mer skyddade och grundprincipen är att det är förbjudet att behandla dessa, även om det självklart finns undantag. 

Känsliga personuppgifter är uppgifter om

  • Etniskt ursprung
  • Politiska åsikter
  • Religiös eller filosofisk övertygelse
  • Medlemskap i fackförening
  • Hälsa
  • En persons sexualliv eller sexuella läggning
  • Genetiska uppgifter, som till exempel DNA
  • Biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person, till exempel fingeravtryck  

Ju fler personuppgifter ett företag eller organisation kan samla in om dig desto lättare kan de bygga upp en profil över vem du är. Sådana profiler kan exempelvis användas för riktade politiska annonser, vilket skedde på Facebook vilket blev den så kallade Cambridgeaffären. Känsliga personuppgifter är just känsliga. Vi vill ju instinktivt inte att aktörer, vare sig det handlar om myndigheter eller företag, har kunskap om vår sexuella läggning eller genetiska uppsättning.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 13 mars, 2020