“We’ve updated our privacy policy!” – Dina rättigheter i GDPRIntroduktion

alt=""

Bildkälla: Pixabay

Koder istället för låntagares namn på reserverade böcker, nya prompter som ber dig acceptera användarvillkor när du försöker läsa amerikanska dagstidningar på nätet och plötsligt en väldigt massa bilder på barns händer och ryggar i skolornas sociala medier. GDPR slog ner lite som en bomb för alla oss som på något sätt hanterar personuppgifter i våra yrken och mängder av tid har lagts på att göra om rutiner och verksamheter för att följa en lagstiftning som för många har upplevts som svårgreppbar: vad är egentligen denna omtalade lagstiftning som gömmer sig bakom den kryptiska förkortningen GDPR?

Denna kurs handlar dock inte om konsekvenserna av GDPR för dig i din yrkesroll som bibliotekarie utan fokuserar helt på dess betydelser för dig som privatperson, något som tyvärr ofta har kommit i skymundan i diskussionerna. Vi kan tyvärr inte råda om hur ni ska hantera GDPR-relaterade frågeställningar på jobbet utan dessa bör tas med kommunjurist och de policydokument ni har. Förhoppningsvis blir det dock lite klarare för dig vad GDPR-lagstiftningen är, varför den finns och vilka konsekvenser den får för de som på olika sätt hanterar dina personuppgifter. Framförallt så får du kanske en klarare bild över dina stärkta rättigheter i dataskyddsförordningen som EU-medborgare. Vad får företag och organisationer göra med dina personuppgifter? Hur gör man om detta missköts av någon? I nuläget är det tyvärr så att man ofta svär över alla dessa pop-ups med frågor kring integritet man behöver godkänna, när man besöker en webbsida. Allt för ofta utan att reflektera över vad dessa pop-ups egentligen handlar om – och att de är där för dig och din integritets skull.

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska bli mer medveten om vad GDPR är och vilka rättigheter du enligt lagstiftningen har som privatperson gentemot de som använder dina personuppgifter, samt hur du kan utnyttja dessa rättigheter.

Kunskapsmål

Kunskapsmålen för denna kurs är att du ska:

  • få en övergripande förståelse för vad GDPR är och varför lagstiftningen tillkommit
  • känna till att de finns olika typer av personuppgifter och hur GDPR reglerar dess användning
  • känna till dina rättigheter som privatperson
  • veta hur man hittar och tolkar de informationstexter alla som behandlar dina personuppgifter är tvingade att ha
  • känna till hur du kan göra och var du kan vända dig om dina personuppgifter används felaktigt.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp:

CC-BY-NC-SA