Under mötet – PollsLektion sju

Det går också att använda enkätfunktionen ”Polls” för att interagera med deltagarna. När du trycker på ”Edit” eller ”Add question” öppnas webbläsaren och du får möjlighet att skapa din omröstning. Du kan välja mellan två typer av frågor och välja om du vill få in svar anonymt eller inte.

Prompt: Skapa fråga. Single Choice.

Tryck på ”Launch polling” för att dra igång din undersökning.

Poll: Viktig undersökning. Flervalsalternativ.

Deltagarna blir uppmärksammade på undersökningen och du ser resultaten och hur många som har svarat i realtid. Avsluta genom att trycka på ”End Polling”.

Poll resultat. Stapeldiagram med svaren.

Trycker du på ”Share Results” ser alla deltagarna resultatet på sina skärmar. ”Download” laddar ner resultaten i en csv-fil som du sedan kan öppna i till exempel Excel.

Prompt: Download, Share Results, Re-Launch poll.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson
Medförfattare: Nizar Keblawi

Publicerad:

Reviderad: