Under mötet – Ljud och bildLektion fyra

Som vanligt ”mutar” du dig själv genom att klicka på mikrofonikonen i menyn. Om du klickar på den lilla pilen bredvid får du möjlighet att byta mikrofon och högtalare. Det är ofta här det strular om folk inte hör eller hörs. De har kanske trådlösa hörlurar inkopplade eller dylikt. Be dem testa olika alternativ här så brukar det lösa sig. Har du en extern mikrofon eller en mygga inkopplad kan du välja den här.

Zoom prompt: Select microphon, select a speaker.

Stäng av video genom att trycka på videoikonen (Stop Video). Tryck på pilen bredvid för videoinställningar. Du kan också här välja virtuell bakgrund. Har du en extern kamera inkopplad kan du välja den här.

Prompt: Select a camera
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson
Medförfattare: Nizar Keblawi

Publicerad:

Reviderad: