Avsluta och spara möteLektion 13

För att avsluta mötet trycker du på ”End”.

End.

Tryck sen på ”End Meeting for all”. Detta stänger mötet för alla samt avslutar eventuell ström på Facebook. Väljer du ”Leave Meeting” lämnar du mötet som fortgår utan dig. 

End meeting for all.

Du behöver till sist välja var du vill spara din inspelade videofil.

Prompt: välj mapp.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson
Medförfattare: Nizar Keblawi

Publicerad:

Reviderad: