Vad kan jag göra om jag drabbats av virusLektion fyra

Vad ska du då göra om det blir uppenbart att din enhet drabbats av ett virus? Här nedanför kommer några allmänna tips:

  • Skaffa och aktivera antivirusprogramvara om möjligt

Om inte viruset orsakar problem: skaffa omedelbart en antivirusprogramvara och kör på din enhet. Om du är osäker på vad som är ett lämpligt program sök på internet. Om du har identifierat vilket virus du drabbats av (eller tydligt kan beskriva symptomen) använd detta i sökningen för att hitta lämplig programvara.

  • Aktivera vad antivirusprogramvara du har och uppdatera den vid behov

Om du redan har antivirusprogram men ändå drabbats: undersök om programmet av någon anledning inte är aktivt (är det till exempel en prenumeration du inte förnyat)? Aktivera vid behov och uppdatera för att ha tillgång till den senaste versionen. Virus är färskvara och antivirusprogrammen måste också alltid ha den senaste uppdateringen för att vara verkningsfulla.

  • Ominstallera,  om möjligt

Om du jobbar i en miljö där ditt arbete automatiskt sparas i säker miljö och det finns automattagna kopior så kan en lösning vara att radera enheten och ominstallera allt. Genom denna åtgärd finns det goda möjligheter att du blir av med virus. Gör det inte om du inte är säker på att du inte förlorar material sparat på enheten.

  • Lämna in till experter vid behov

Om du inte får bukt med ditt virusproblem finns det kommersiella aktörer som specialiserar sig på att avlägsna virus. Om alla andra försök misslyckas kan du söka rätt på en av dessa och lämna in din enhet. Det lär kosta en slant men det kan det vara värt om din enhet innehåller viktig information.

  • Varna andra

Om du har konstaterat att din dator är drabbad av ett virus bör du kanske undvika att eposta eller skicka bifogade filer på något annat sätt tills problemet är avhjälpt. Det kan dock vara hjälpsamt att berätta för andra du har mycket digital kontakt med (exempelvis genom sociala medier) att du drabbats och på vilket sätt det visat sig. Detta minskar riskerna att ditt virus sprider sig eller att andra som redan drabbats kan känna igen liknande tecken och också hantera problemet.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp:

CC-BY-NC-SA