Vad är ett virus egentligen?Lektion ett

Definition

När man pratar om virus kan man ibland få intrycket av att det är något främmande som inte hör hemma i den digitala världen. I själva verket är ju virus bara ett dataprogram som alla andra –  med vissa speciella egenskaper. Ett virus skiljer sig  inte från andra program i det att det handlar om en programmerad kod som sammantaget åstadkommer ett visst resultat. Det som skiljer viruset från andra program är snarare syftet och förpackningen. Viruset är som inledningen beskriver ofta ett mycket litet program (litet som i icke-utrymmeskrävande) med förmågan att reproducera och sprida sig själv och som, liksom biologiska virus, kan orsaka olika sorters skada beroende på viruset.

I korthet har det skadliga programmet två komponenter:

  1. Instruktioner för hur det ska gömma sig på din digitala enhet, självreproducera och sprida sig vidare. Detta är spridningsformen/förpackningen.
  2. Ett skadligt syfte. Detta kan sträcka sig från det lätt irriterande till det potentiellt förödande. Det kan handla om ren vandalism (att radera andra filer från din enhet) eller spionerande (att finna känslig information i stil med kontouppgifter och lösenord och sedan vidarebefordra dem till virusets konstruktör.)

Virus som paraplybeteckning

I ett större sammanhang är virus bara en sorts skadlig programvara som kan skada din dator. Det övergripande uttrycket för sådana program är sabotageprogram (engelska: malware) eller just skadlig programvara. Denna kurs fokuserar dock på just mer traditionella virus.

I takt med den digitala utvecklingen har virus också utvecklats och idag finns flera olika sorters virus med olika sorters syfte. Alla passar egentligen inte in i den ursprungliga definitionen av virus men benämningen kvarstår som ett paraplybegrepp i framförallt media, under vilket olika specifika, skadliga program sorteras. Dessa olika sorters ”virus” presenteras i korthet här nedanför:

Virus: Virus är skadlig programkod som infekterar en digital enhet, självreproducerar sig och sedan sprider sig till andra enheter genom uppkopplingar i nätverk, via utbytta filer och så vidare. Virusen annonserar sig självklart inte som virus utan maskerar sig som andra saker för att lura användaren. Nedan följer ett exempel på hur du kan drabbas:

  • Du får ett epostmeddelande från en god vän. Bifogat i meddelandet finns ett virus maskerat som en bifogad bild med den oskyldiga titeln  (”Bild från festen”). Eftersom det just kommer från en vän har du ingen anledning att tro att det är något skumt på gång och öppnar bilden. I och med denna handling laddas viruset maskerat som en bild ner på din dator och utför sin programmering – exempelvis att kopiera sig själv och sedan maila sig vidare till samtliga adresser i din epostadressbok med exakt samma utseende som det epostmeddelande du själv fick. Du har nu ovetandes själv blivit någon som sprider virus till dina vänner, bekanta och affärsbekanta. Parallellt med att viruset kopierar sig själv och sprider sig vidare sätter det också igång och utför sitt programmerade huvudsyfte – exempelvis att vara ett så kallat spionprogram som registrerar och sprider vidare viktiga uppgifter. 

Makrovirus: Ett makrovirus fungerar på många sätt som viruset som beskrivs ovan. Skillnaden mellan de två är i hur viruset gömmer sig för användaren. Istället för att vara ett program som låtsas vara något annat (som viruset) är makroviruset programkod som lägger sig till ett redan existerande program – exempelvis Microsoft Word. När ett dokument i det infekterade programmet sprids, sprids också viruset.

 

En abstrakt bild av gråa datorblock en kvadrat. Mitt inne i kvadraten kan man skönja ett rött blått

Trojaner: En trojan är en sorts makrovirus som fungerar exakt enligt makrovirusets beskrivning ovan. Namnet kommer givetvis från den av Homeros beskrivna trojanska hästen som lämnades utanför Trojas murar med gömda grekiska soldater. Trähästen fördes sedan innanför murarna av trojanerna själva (med katastrofalt resultat). Liknelsen är just att något (den skadliga programvaran – trojanen) är gömt inne i något annat (ett till synes ofarligt program) och att det kräver användarens hjälp för att komma innanför murarna (in i din enhet). Resultatet av att ladda ner en trojan på sin dator är inte alltid katastrofalt, men det är alltid oönskat.

 

Maskar: Masken skiljer sig från det ursprungliga viruset eller makroviruset i det att den sprider sig helt på egen hand utan att kräva någon oförsiktig handling från en användare. Masken utnyttjar ofta säkerhetsluckor hos enheter eller system för att orsaka spridning inom systemen. Ordet mask syftar på sättet den sprider sig (den kryper långsamt från enhet till enhet på egen hand) men en mask kan sedan ha olika skadliga syften eller innehåll. De första kända maskarna saknade syfte – att se hur stor spridning programmet kunde få var ett självändamål. Dagens maskar har liksom virus och makrovirus ofta skadliga syften.

Det finns många fler sorters skadlig programkod: logiska bomber som utför sin programmering vid ett visst förutbestämd tillfälle (ett datum, när datorn har x antal filer och så vidare), spionprogram som snokar i din enhet och skickar informationen vidare eller utpressningsprogram som låser din enhet eller hotar att skada den från insidan om du inte betalar en viss summa. Om dessa sorters skadliga programkod skriver vi förhoppningsvis mer här i på Digiteket i framtiden och du kan fördjupa dig både på Wikipedia , på Nationalencyklopedin och i allehanda datortidningar, till exempel PC-tidningen.

 

Reflektion

Fundera på hur frekvent du upplever att virusproblem är – på egna enheter eller vad du upplever att kollegor och användare på biblioteken ger uttryck för. Har virusproblemen ökat eller minskat? Vad tror du förklaringen är?

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp:

CC-BY-NC-SA