VariablerLektion fyra

ör att ett program ska kunna komma ihåg den information vi stoppar in i det behöver vi kunna lagra den. Om du tänker dig ett miniräknarprogram så behöver programmet komma ihåg vilka siffror du matar in, det får inte glömma bort första talet under tiden du matar in nästa. Detta gör vi med det som kallas för variabler

En variabel är en plats i ett program att lagra och spara värden som man behöver använda i programmet. Ofta är det fråga om heltal som 6, eller 123, eller decimaltal som 7.2, men det kan till exempel också vara text vilket brukar kallas för en “sträng”.

Variabler används för att hålla ordning på olika värden som till exempel poäng, tid, namn på användare, temperatur. En variabel som innehåller poängen i ett datorspel behöver exempelvis räknas upp med en poäng för varje mynt man samlar ihop i spelet. 

Man kan tänka att en variabel är som en låda med en etikett på. På etiketten står det ett namn och i lådan lägger man saker. 

I lådan kan man bara lägga de saker som står på etiketten: bananer i bananlådan, äpplen i äppellådan och strumpor i strumplådan. Att försöka blanda eller lägga något annat i lådan går inte. Antalet som finns i lådan är alltså variabelns värde.

Värdet på en variabel kan ändras med tiden.

Ett konkret program som använder en variabel skulle kunna vara en smart tekokare med temperaturmätare. Programmet skulle kunna säga: 

Varje sekund mät temperaturen. Temperaturen är variabel X i ett heltal. 

Om variabel X=>100 stäng av tekokaren annars fortsätt värma. 

Sex lådor, i respektive finns äpple, bananer, strumpor, användarnamn, poäng, tid.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Anna Prissberg

Publicerad: