Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Utforska dina digitala dilemman

Det är någonting som skaver

”För det är här någonstans det skaver rejält i mig. Min vilja att omgående lösa allehanda problem som jag ställs inför tar sig ibland monumentala dimensioner. Det är något som krackelerar i ambitio­nens Bermudatriangel, i rummet mellan bibliotekariens självbild, omvärldens syn på oss som allvetare och den krassa verkligheten fylld av oplanerad felsökning av obegripliga digitala problem som möjligen hör hemma hos annan aktör. Besviket konstaterar jag att jag inte lever upp till vare sig besökarens förväntningar eller mina egna. Besviken är jag också över att detta lämpades över på mig. Både från banken och från min kollega.” Citat från Monica Nordstens essä i boken Bäckström, Stina (red.): Bankdosor, skam och sms-poesi: Essäer om bibliotekens arbete med digitalisering. (2020, s.12)

Vad betyder egentligen ”digitalisering” och vad gör det med oss människor? Vilken roll spelar jag som biblioteksmedarbetare och bibliotekschef i detta? Hur kan vi förstå digitalisering utifrån etiska, medieteoretiska och kunskapsteoretiska frågor? Hur kommer känslor som skam och rädsla in och hur förhåller vi oss till företeelser som utanförskap, top-down-styrning, avprofessionalisering och avhumanisering?

Den här kursen är inspirerad av fyra forskarcirklar som bibliotekspersonal genomförde under ledning av forskare från Södertörns högskola, våren 2020. Forskarcirklarna var en del i Skeptikerspåret inom kompetenslyftet Digitalt först med användaren i fokus. 

Resultatet av cirklarna blev en bok: Bankdosor, skam och sms-poesi: essäer om bibliotekens arbete med digitalisering. Boken går att ladda ner gratis både som pdf och som e-bok. Det blev också en podd med ett samtal mellan forskare och deltagare om mervärdet i att forskare och yrkesverksam bibliotekspersonal möttes för att diskutera digitala dilemman, och mervärdet i att kunna diskutera de egna texterna och texter från forskning på olika teman med relevans för digitala dilemman. Det blev ett möte mellan forskare och praktiker och mellan olika typer av texter, filmer och poddar.

Click on the button to load the content from w.soundcloud.com.

Load content

Transkription av poddsamtalet.

Syfte

Vi som gjort den här kursen deltog i forskarcirklarna inom Skeptikerspåret. Nu har vi anpassat delar av upplägget och innehållet till Digitekets förutsättningar för att göra det möjligt för fler biblioteksmedarbetare att, med en liknande metod, utforska sina egna digitala dilemman.

Genom att utforska ett dilemma som du ställs inför i din arbetsvardag kommer du att träna dig i analys av ditt professionella omdöme, vilket gör dig tryggare i din yrkesroll. 

Kursen ger dig verktyg och metoder för reflektion och för att förstå olika situationer. Du kommer att utveckla din praktiska kunskap i relation till de nya krav och utmaningar som uppstår med digitaliseringsprojektet. 

Kunskapsmål

När du är klar med den här kursen kommer du att ha

  • tagit del av forskning och teorier om praktisk kunskap
  • provat en metod för att utforska ett digitalt dilemma
  • skrivit en essä som innehåller gestaltning, analys och reflektion
  • fått ökad förståelse för hur ditt eget dilemma kan ses i relation till samhällets digitaliseringsprocess och bibliotekets uppdrag
  • fått insikt i andra biblioteksmedarbetares arbetsvardag genom att ha fått ta del av deras dilemman.   

Upplägg

Fokus i den här kursen är ditt utforskande och ditt dilemma. 

I ditt utforskande utgår du från erfarenheter av svårbedömda handlingssituationer från den egna yrkespraktiken som berör frågor kring digitalisering. Du genomför kursen genom att skriva en essä som du kontinuerligt bygger ut under lektionernas gång.

När du skriver, beskriv ditt dilemma så detaljerat som möjligt. I kursens olika delar förs det in olika teorier, perspektiv och erfarenheter. Lyft in dem vartefter i ditt eget skrivande och utveckla texten med nya perspektiv. Om du har möjlighet, diskutera gärna med andra under resans gång även om du går kursen på egen hand. Det egna processkrivandet och diskussionerna är en central metod för att reflektera över den egna yrkesrollen.

Naturligtvis kan du ta dig igenom den här kursen helt på egen hand. Men om du har möjlighet, gå den gärna tillsammans med en eller flera kollegor. Den är omfattande och förutsätter tid för att ta del av studiematerialet för skrivande och för reflektion. Att kunna dela ansvar för genomförandet och att ha någon att diskutera och utforska texter med, ger dig goda förutsättningar att uppnå kunskapsmålen för kursen.

Kursen består av 10 lektioner och kommer att resultera i en essä om ditt dilemma. Varje lektion innehåller länkar till texter, poddar och filmer som tar upp teman och frågor som hjälper dig vidare i ditt eget utforskande. De flesta lektionerna avslutas med en skrivuppgift där du bygger vidare på din text utifrån dessa teman och frågeställningar, plus eventuella samtal med dem du går kursen tillsammans med.   

Bankdosor, skam och sms-poesi: essäer om bibliotekens arbete med digitalisering.

Bokens olika antologibidrag finns också tillgängliga länkade i webbsideformat för enkel läsning i denna kurs. Du hittar också alla samlade här:

Puffbild av fotograf Lennart Bergqvist enligt CC BY 4.0

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.