Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Vikten av tydlig uppmärkning

Om det inte går att enkelt avgöra om information eller ett material får användas eller spridas utgår de flesta från att det är skyddat. Det är därför viktigt att vi som offentliga verksamheter blir duktigare på att märka upp, informera och kommunicera vilken licens en bild eller text är licensierad under och vad användarna får göra med den. Vad Creative Commons är och vad som skiljer de olika licenserna åt, det vill säga vad man får och inte får göra, är inte allmänt känt för den breda allmänheten.

Försök göra det till praxis att informera om vad som gäller för just den bild, text eller film ni använder, även på sociala medier. Överlag respekteras upphovsrättens ideella del på sociala medier dåligt, upphovspersonen till en bild har rätt att bli namngiven i samband med bilden. I sammanhanget är det nog så viktigt att också ange © eller liknande för alla bilder som går under den konventionella upphovsrätten, för att tydliggöra att allt material lyder under någon licens. Detta kan också vara bra att göra med bilder från bildbanker av typen Unsplash. Är bilden Public Domain?

Ange då det!

Ju mer användarna ser att olika typer av material har olika licenser och att dessa betyder något, desto mer lär de sig om det.

Var tydliga med att att märka upp rapporter och dylikt, annars har läsarna ingen möjlighet att avgöra vad de får och inte får göra med dem.

Exempel

Riksantikvarieämbetet har till exempel en tydlig text om vad man får göra med deras material ur vilket man kan dra inspiration

“Riksantikvarieämbetets mål är att göra kulturarvet mer tillgängligt. Vår strävan är att allt material som finns i våra kanaler och i våra samlingar ska kunna spridas, användas och bearbetas fritt av andra. Därför använder vi oss av Creative Commons på webbplatsen. Det är en licensmodell som tydligt visar vad man får lov att göra med material med upphovsrätt.

Creative Commons är ett alternativ till full upphovsrätt som gör det möjligt för upphovspersoner som vill dela sitt material, helt fritt eller med vissa mindre begränsningar, att märka materialet med en Creative Commons-licens. Modellen beskriver på ett enkelt sätt vad upphovspersonen redan bestämt om hur man får använda en bild eller en text.

Som huvudregel använder Riksantikvarieämbetet Creative Commons-licensen CC BY (utan tillägg) för allt material på webbplatsen där det finns upphovsrätt, om inget annat anges. CC BY är den enklaste och friaste Creative Commons-licensen och vi använder versionen 4.0 (Creative Commons – Erkännande 4.0 Sverige).

För material som inte är upphovsrättsligt skyddat använder vi märkningen Public Domain (PD) eller Ingen upphovsrätt. Det förekommer även material som är märkt med Creative Commons Zero (CC0) där upphovspersonen har avstått sina rättigheter och skänkt materialet till allmänheten för fri användning, motsvarande Public Domain.

Återanvänd gärna vårt material

Läs mer om hur vårt material får användas och om alla licenserna nedan.”

Också DIGG har en förnämlig dragspelsruta att klicka på som berättar vad man får göra med materialet på just den sida man befinner sig.

Informationen på den här enskilda webbsidan har rättighetsmärkningen CC0 1.0. Det innebär att du får kopiera, modifiera, distribuera och sprida informationen, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov. Vid användning eller hänvisning till informationen ska du inte antyda godkännande eller stöd från upphovsmannen eller bekräftaren. CC0 1.0

Skärmdump från DIGG. CC0 1.0 universell (CC0 1.0)

Hämta gärna inspiration från dessa myndigheter och sidor.