Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

På arbetsplatsen

Arbetstagarens upphovsrätt kan behöva avtalas om

Om du skapar något på din arbetsplats, till exempel tar en bild till ett sociala medier-inlägg om en kommande bokcirkel, så har du upphovsrätt till den bilden. Däremot så har troligtvis din arbetsgivare den ekonomiska rätten att nyttja den bilden, då den skapats under arbetstid och inom ramarna för din anställning. Den ideella rätten, det vill säga rätten att bli namngiven, och att verket inte används i kränkande sammanhang behåller du dock. Detta kan regleras i anställningsavtal, och kan se olika ut på olika arbetsplatser.

Det kan vara problematiskt för arbetsgivaren att ge bort rätten att återanvända eller vidareutnyttja det skapade till någon annan, till exempel genom att sätta en Creative Commons-licens på det, eftersom det är en annan licensform än den underförstådda, traditionella, upphovsrättslicensieringen. på  Detta gör det svårt att för en verksamhet ange en Creative Commons-licens på det arbetstagaren skapar, då man med den licensen ger andra möjligheten att få använda, bearbeta och sprida verket. DIGG sammanfattar:

”Enligt en utvecklad och erkänd s.k. tumregel har arbetsgivaren däremot rätt att nyttja det som den anställde har skapat i tjänsten och på arbetstid inom ramen för sitt normala verksamhetsområde. Utgångspunkten är det verksamhetsområde som gällde vid tidpunkten för när verket eller prestationen skapades eller som då rimligen kunde förutses. Den här tumregeln innebär att upphovsrätten kvarstår hos den anställde, men ger arbetsgivaren en parallell rätt att utnyttja det som har skapats i sin egen verksamhet. Tumregeln inkluderar däremot inte arbetsgivarens möjlighet att upplåta rätt till tredje man att återanvända eller vidareutnyttja samma verk eller prestation, om det inte är en del av arbetsgivarens verksamhetsområde. Tumregeln rymmer med andra ord inte arbetsgivarens rätt att licensiera den anställdes verk eller prestation med öppna eller delningslicenser.”

För att få denna rätt behöver arbetsgivaren troligen sluta avtal med den anställda. Dessutom kan endast den ekonomiska delen av upphovsrätten överföras genom avtal, inte den ideella, som inkluderar rätten att bli namngiven som skapare och att inte se sitt verk användas på ett kränkande sätt.

Några viktiga saker att tänka på för arbetsgivare:

  • Upphovsrättsavtal: Om du som arbetsgivare vill ha mer rättigheter till det anställda skapar, behöver du troligen upprätta ett avtal om det. Detta kan göras i anställningsavtalet eller som tillägg till det.
  • Rätt till återanvändning: Om du vill kunna låta andra använda det som den anställda skapar, behöver det också finnas med i avtalet, om detta inte är en del av din normala verksamhet.
  • Den ideella rätten: Kom ihåg att du inte kan ta över den ideella rätten genom avtal. Den anställda har alltid rätt att bli namngiven som skapare och att inte se sitt verk användas på ett kränkande sätt.
  • Kollektivavtal: Kontrollera om upphovsrätten redan regleras i kollektivavtal inom ditt verksamhetsområde.Troligtvis nämns det inte något om fria licenser i dessa. 

Mer om upphovsrätt på arbetsplatsen kan du läsa i denna lektion.

Diskussion

Har du funderat kring vad som gäller för upphovsrätt kring sådant du skapar på jobbet? Är det något som lyfts vid samtal med chefer eller när du anställdes?