Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Olika typer av information och hur de bör licensieras

Material som inte är skyddat av upphovsrätt

Om informationen och data som skapas hos er inte är föremål för upphovsrättsligt eller annat immaterialrättsligt skydd rekommenderas de öppna licenserna Public Domain (PDM)  eller (CC0). Detta skulle i en folkbibliotekskontext vara listor på nya böcker, information om öppettider eller annan typ av information som inte anses ha upphovsrättsligt skydd, som rena faktauppgifter, eller där det upphovsrättsliga skyddet gått ut.

Databaser

För databaser som skapas hos myndighet för myndighetsutövning rekommenderas den fria licensen CC0. Databaser hos ett folkbibliotek är till exempel katalogen. Undantag gäller troligtvis för  upphovsrättskyddad information i databasen, som till exempel bokomslagen, vilkas licens troligtvis bör definieras och förtydligas för användaren..

Upphovsrättsligt skyddat material

För övrig information som skapas hos myndighet som är föremål för upphovsrättsligt skydd som verk eller prestation rekommenderas Creative Commons-licensen CC BY 4.0.

Rekommendationen om licensen CC BY 4.0 förutsätter att den offentliga aktören, i detta fall folkbiblioteket, har tillräckliga rättigheter eller helt övertagit den ekonomiska rätten från skaparen av bilden, texten, filmen eller vad det nu handlar om, genom avtal. Det är här det blir lite komplicerat.

Detta innebär att material som uppnår upphovsrättsligt skydd bör publiceras och märkas med licensen Creative Commons CC BY 4.0, vilket innebär att den är fri att vidare använda och sprida på en mängd olika sätt.

Upphovsrättsligt skyddat material på ett folkbibliotek

Om man bortser från allmänna handlingar och sekretessbelagda uppgifter som inte direkt är av intresse i detta sammanhang skapas det en mängd upphovsrättsligt skyddat material på ett folkbibliotek. Kanske framförallt i arbetet med att informera och kommunicera om verksamheten, men också rent verksamhetsspecifikt, som att till exempel skapa en poddcast inom ramen för det läsfrämjande arbetet. Material kan till exempel vara:

  • Fotografier
  • Illustrationer
  • Filmer
  • Poddcasts
  • Rapporter och andra texter (om de kan anses tillräckligt originella)
  • Arbetsmaterial, som till exempel boktips
  • Presentationer
Affisch. Jugoslavisk familjelördag. 70-tal.

Jugoslavisk familjelördag på Tensta bibliotek. 1973-1982. Stockholms stadsarkiv SE/SSA/1924 Järva kulturkommitté F1 volym 1 Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Uppgift

Titta igenom era sociala medier och webb-platser. Finns där exempel på material där en licens borde varit angiven? Vet ni själva vilken licens materialet har?