Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Kort om upphovsrätt, Creative Commons och helt fria licenser

Kort om upphovsrätt

Upphovsrätt kan liknas vid ett skydd för det du skapat – det kan vara böcker, musik, konst, datorprogram, filmer, byggnader, design och mycket mer. Upphovsrätten säger att bara du får bestämma om någon annan får kopiera eller visa upp det du har skapat för andra människor. Den här delen av upphovsrätten kallas den ekonomiska rätten. Om du vill kan du överlåta denna rätt, helt eller delvis, till någon annan – den personen blir då kallad för rättighetshavare.

En annan del av upphovsrätten, den ideella rätten, handlar om att ditt namn alltid ska nämnas när någon använder det du har skapat, om det är möjligt. Den innebär också ett skydd mot att andra gör ändringar i eller använder ditt verk på ett sätt som du tycker är kränkande. Det är bara du som kan välja att inte använda denna rätt vid specifika tillfällen.

Skyddet som upphovsrätten ger börjar automatiskt så fort du har skapat något. Du behöver inte registrera det. Det som krävs är att det du har skapat är unikt och personligt. Detta kallas för verkshöjd.

Detta skydd varar så länge du lever och 70 år efter din bortgång. Upphovsrättsskyddets varaktighet varierar lite beroende på vad man skapar, men detta gäller i de flesta fall. När tiden löpt ut kan vem som helst fritt använda verket, det är Public domain, tillgängligt för allmänheten. (Det finns en lag som kallas för klassikerskyddet, men vi lämnar den därhän i detta sammanhang.) 

Kort om Creative Commons

Creative Commons fungerar som ett regelverk för att dela saker du har skapat, till exempel bilder, musik eller texter, med andra på ett enkelt sätt. Istället för att säga ”detta är mitt, du får inte använda det utan mitt tillstånd”, kan du säga ”detta är mitt, men du får använda det under vissa villkor”.

Dessa villkor kan vara olika beroende på vilken typ av Creative Commons-licens du väljer. Här är några exempel:

  • Erkännande (BY): Andra kan använda ditt verk, men de måste ge dig ett erkännande, det vill säga de måste nämna att det var du som skapade det.
  • Icke-kommersiell (NC): Andra kan använda ditt verk, men inte för att tjäna pengar.
  • Inga bearbetningar (ND): Andra kan använda ditt verk precis som det är, men de får inte ändra på det.
  • Dela lika (SA): Andra kan ändra och bygga vidare på ditt verk, men de måste då dela det de skapar under samma villkor.

Fördelarna med Creative Commons är att det gör det lättare för folk att dela och använda varandras verk på ett lagligt sätt.

Mer om Creative Commons och dess olika licenser finns i Digitekets kurs: Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om 

Helt fria licenser

PDM, Public Domain Mark

PDM, eller Public Domain Mark, är en etikett som kan sättas på ett verk när det blir fritt för alla att använda. Detta sker när det skydd som lagen ger verket har tagit slut. Med PDM har alla rätt att använda verket hur de vill, eftersom det inte längre finns något skydd. Till exempel går upphovsrätten för böcker, eller en målning, ut 70 år efter upphovspersonens död. Det är då fritt att använda dem. 

En myndighet kan använda PDM på information som den har skapat och som inte skyddas av upphovsrätten. Genom att göra detta kan myndigheten visa att informationen är fri för alla att använda och vidareutveckla. Detta gäller också information som vanligtvis inte anses skyddad av upphovsrätten, som ren fakta.

CC0

CC0 är en markering som man kan sätta på sitt verk för att visa att man inte längre kräver upphovsrätten till det. Det betyder att vem som helst får använda verket på vilket sätt de vill. Tanken med CC0 är att skaparen även ger upp sin rätt att bli omnämnd som skapare och att verket inte ska användas på ett sätt som är kränkande. CC0 ger total fri tillgång till verket för att användas och vidareutvecklas.

En myndighet kan använda CC0, särskilt för data och databaser som den har skapat. En anställd i den offentliga verksamheten kan själv bestämma att ge upp upphovsrätten till något de har skapat i sitt arbete och märka det med CC0.

Uppgift

Inventera om ditt bibliotek använder Creative Commons-licenser någonstans. På webben? I katalogtjänster? I tryckt material?