Vi tar det från börjanLektion ett

Upphovsrätten finns till för att skydda var och en som skapar ett verk. Upphovsrättslagstiftningen skulle kortfattat kunna sammanfattas i dessa punkter:

  • Varje person som skapar ett verk med en viss verkshöjd har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.
  • Verkshöjd innebär att verket ska vara originellt eller ha en individuell särprägel.
  • Ensamrätt betyder att upphovspersonen äger den ekonomiska och ideella rätten.
  • Den ekonomiska rätten innebär rätt att trycka eller framföra verket för allmänheten och att få ekonomisk ersättning för det. 
  • Den ideella rätten innebär att den som skapat ett verk har rätt att bli omnämnd som upphovsperson. Den är också ett skydd för att inte verket används på ett sätt som kränker upphovspersonens goda namn. 

Diskussionsuppgift

Medie- och informationskunnighet (MIK) är UNESCOs försök att förtydliga vilka kunnigheter var och en behöver för att aktivt vara delaktiga i ett demokratiskt samhälle. Vilka MIK-områden (se bilden av MIK-ekologin nedan) tänker du påverkas av upphovsrätten?

Bild som illustrerar alla delar som ingår i MIK: Digital kunnighet, TV-kunnighet, Nyhetskunnighet, Filmkunnighet,Internetkunnighet, Mediekunnighet, Infor,ationskunnighet, Spelkunnighet, Datorkunnighet, Reklamkunnighet, Spelkunnighet, Bibliotekskunnighet, Yttrandefrihets- och informationsfrihetskunnighet.

MIK-ekologin. CC0 Regionbibliotek Västerbotten.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Karolina Andersdotter & Marika Alneng

Publicerad: 5 november, 2020