Bernkonventionen och den kulturella allmänningenLektion två

Karolina Andersdotter är bibliotekarie på Karin Boye-biblioteket i Uppsala och har jobbat för IFLA (International Federation of Library Associations) med policyfrågor. I filmen berättar hon vad upphovsrätt är, varför den finns och vad den internationella överenskommelsen, Bernkonventionen, innebär.

Sammanfattning

  • Bernkonventionen är en internationell överenskommelse bland annat angående upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk 
  • I Bernkonventionen står att varje land bestämmer den upphovsrättsliga skyddstiden, i Sverige gäller den i 70 år efter upphovspersonens död.
  • Kulturell allmänning är där verk hamnar när upphovsrätten gått ut eller där upphovspersonen själv märkt sitt verk med CC0 eller PD (Public domain). 
En nolla med ett streck i och texten public domain.

CC0-symbolen och Public domain.

Diskussionsfrågor

  • I vilka sammanhang stöter du på frågor som rör upphovsrätt i ditt arbete?
  • Innehåller ditt bibliotek material som tillhör allmänningen, det vill säga är public domain? Borde det finnas mer?

Bibliotekariesammanslutningen IFLA menar att bibliotek ska bedriva lobbyverksamhet för fler undantag i upphovsrätten för att maximera folks tillgång till information. Håller du med om att detta är något biblioteken borde syssla med?

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Karolina Andersdotter & Marika Alneng

Publicerad: 5 november, 2020