Inför verbalisering av informationLektion fyra

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service  har fått många av oss att i större utsträckning tänka på tillgänglighetsapekterna kring det material vi skapar. Sedan den 23 september 2020 ska alla videoinspelningar som offentlig sektor sprider digitalt vara textade och syntolkade. En muntlig presentation är visserligen inte en videoinspelning och kräver därför inte verbalisering i lagens mening. Men någon med nedsatt syn blir kanske ändå hjälpt av viss verbalisering och kanske ska din presentation spelas in. Därför kan du lika gärna förbereda dig på att verbalisera viktiga delar i presentationen. Detta har även en pedagogisk fördel då du hjälper åhörarna att förstå det du synliggör. Det är därför viktigt att du: 

  • om du använder statistik, tabeller och grafer, skalar bort irrelevant information. Det kan vara tidskrävande att beskriva denna typ av visuell information 
  • tänker på att bilder som bara är att betrakta som dekoration kommer att behöva beskrivas om de är tänkta att förmedla någon känsla eller dylikt till åhörarna. 

Vill du veta mer om verbalisering kan du läsa om det under lektionen Verbalisering i kursen Tillgänglig video med undertext och syntolkning. Vi behandlar ämnet i kursen Att hålla en bra presentation.

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 22 mars, 2021