Första slajden– innehåll och layoutLektion två

Du vet vad som är syftet med din presentation och du vet vilken din publik är, du har börjat strukturera din berättelse utifrån dessa förutsättningar. Du ska nu välja hur du vill att din berättelses visuella hjälpmedel ska se ut.  

Det finns många åsikter kring hur en bra PowerPoint bör se ut men i korthet gäller “less is more” och “var tydlig och konsekvent”. Ha alltid dessa ledord i åtanken när du skapar varje del av din presentation. 

Val av tema – första slajden sätter stämningen

Din organisation eller förvaltning har kanske en PowerPoint-mall med kommunens stadsvapen eller dylikt som du ska använda i all kommunikation? Om inte är du kanske friare att själv skapa dina presentationer från grunden. Tänk återigen på vad som är syftet med din presentation och vem som är din målgrupp. 

Första slajd sätter stämningen. Det ger publiken en inblick i vad du kommer att prata om och sätter tonen för hela presentationen. Tänk på att ditt val av tema och färg på ett subtilt sätt kan förmedla en särskild stämning. Men framförallt, glöm inte att less is more. Var minimalistisk i ditt val, vi rekommenderar att du använder en tom presentation.

Powerpoints temameny, blank presentation vald

PowerPoints temameny

När du valt temamall kan du gå till Design i menyraden och sedan ner till Varianter och där välja ut färgvarianter. Ur tillgänglighetsaspekt syns vit text mot mörk bakgrund bättre än tvärtom.

PowerPoint: Designmeny: Varianter: vit bakgrundsbild valt

I Powerpionts designmeny kan du välja varianter av ett tema

När du valt färgvariant kan du trycka på undermenyn Designverktyget som kommer att föreslå olika designalternativ för dig i en kolum till höger. Glöm inte ledordet “less is more”. Om du inte arbetar i webbversionen kan menyn heta Designidéer.

Powerpoint: Designmeny: Designverktyget som ger förslag på design

PowerPoints designverktyg föreslår olika layout.

Känner du att du hellre skulle ha en bakgrund i en annan färg kan du på till Bakgrund>Hel fyllning och själv välja färg. Tänk då på att verifiera om din textfärg har tillräcklig hög kontrast mot ditt valda bakgrundsfärg med till exempel kontrastverktyget Contrast ratio

PowerPoint: Designmeny: Bakgrund: hel fyllning valt

I PowerPoints designmeny kan välja bakgrundsfärg

Om man väljer att klistra in ett grafiskt element kommer designverktyget att föreslå olika layouter. Scrolla igenom alternativen men kom ihåg “less is more”. Tänk även där på kontrasterna.

Powerpoint: Designmeny: Designverktyget föreslår layout utifrån grafiska element

Designverktyget föreslår layout när du lägger till grafiska element i din presentation.

Du kan låta designverktyget förändra layouten åt dig genom att trycka på de förslag som presenteras till höger. Tänk på att du kan också låta dig bli inspirerad av förslagen och förändra din första slajd själv om du inte är helt nöjd med vad verktyget erbjuder. Det är dock viktigt att du tänker på läsbarheten, se till att layouten inte försämrar den.

Slajd med stort grafiskt element till högre, titel och underrubrik i nedersta vänstra hörnet.

Inspirera dig av de föreslagna layouten.

Om ditt grafiska element skulle gå utanför PowerPoint-slajden är det ingen fara. Detta kommer inte att synas i presentationsläget.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 22 mars, 2021