Förberedelse av presentationLektion ett

Syftet

Innan du börjar skapa din presentation måste du tänka på syftet. Du ska överföra information, men vad gäller det? Ska du prata om något lättsamt eller allvarligt? Ska du inspirera, engagera eller motivera? Du ska kanske tala om allvarliga och svåra saker eller framföra känslig kritik? Du måste veta vad du ska prata om och ha ett tydligt syfte för att veta hur du ska framföra din presentation.

Målgruppen

Du måste tänka på vem som är din målgrupp. Vilken är din relation till åhörarna? Är du en inbjuden expert? Är du deras chef? Är du en kollega? Ska du tala inför sjuåringar? Information presenteras på olika sätt beroende på mottagaren och hur insatta åhörarna är i ämnet. Anpassa därför budskapet efter mottagaren.

Presentation inför publik eller via e-post?

Hur tänkte du genomföra presentationen? Om du håller din presentation med åhörarna fysiskt närvarande i rummet blir PowerPoint ditt visuella hjälpmedel, ett komplement med några få punkter kring vilket du pratar. Detta gäller även om du håller presentationen genom att göra en skärminspelning eller ett videomöte. Kommer du istället att skapa en presentation som ska mejlas behöver den vara mer detaljerad då enbart den ska överföra informationen. 

Struktur

Att hålla en presentation är lite som att berätta en historia. När du vet vad du vill prata om, varför du vill berätta om det och inför vem du ska tala kan du strukturera och anpassa din berättelse. Strukturera ditt budskap med en skiss så att du har ett ämne per slajd. Var inte rädd för att ha en presentation med många slajd, hellre det än några få överfylld slajd.

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 22 mars, 2021