Skapa en tydlig PowerPoint-presentationIntroduktion

Nu är det åter dags att samlas inför stormöte. En kollega ska presentera ett viktigt ämne och hen har gjort en PowerPoint-presentation. Det finns bara ett litet problem, kollegan i fråga har aldrig fått höra att ”less is more” när det gäller presentationer. Slajden är full med text i liten storlek. Hen har använt oskarpa mörka fotografier och varje gång hen ska över till nästa slajd dyker en övergångsanimation upp som nästan ger dig hallucinationer. För att toppa det hela står kollegan vänd bort från dig och läser PowerPointen ord för ord. Du vet att du snart kommer att drabbas av Death by Powerpoint. Dina tankar kommer att flyta iväg, din mobil kommer plötsligt befinna sig i din hand eller så faller du i Morpheus armar och somnar.

Känns detta igen? Det flesta av oss har nog varit med om en sådan presentation. Antagligen fler än en gång.

För att kunna skapa en snygg och tydlig Powerpoint-presentation ska man komma ihåg att: DU är presentationen. PowerPoint är bara ditt visuella hjälpmedel.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig att skapa tydliga PowerPoint-presentationer. 

Kursmålen

Målen för denna kurs är att du ska:

  • veta att PowerPoint har inbyggda funktioner som guidar dig med layouten
  • ha en uppfattning om hur mycket text som är lämpligt att ha på en slajd 
  • veta hur du skapar ett grafiskt helhetsintryck
  • veta hur animationer kan hjälpa publiken att fokusera
  • veta att övergångsanimationer bör undvikas
  • veta att du kommer att behöva verbalisera din presentation.

Vi har använt oss av webbversionen av Powerpoint (PP) i Office 365 för att exemplifiera. Olika versioner erbjuder olika möjligheter och därför kan det se annorlunda ut i din version. Även om råden vi ger utgår från PowerPoint gäller de självklart även andra presentationsverktyg som Keynote, Google Presentationer, Canva, Prezi och så vidare. 

PowerPoint består av olika bilder som fylls med text och grafik. Då vi kommer att prata om både PowerPoint bilder och andra bilder som illustrationer och fotografier väljer vi uttrycket slajd för att förtydliga när vi nämner PP-ytan.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 22 mars, 2021