Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Tillgänglighetsstöd på mobiltelefon

I bibliotekslagen 4 § står: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.” Därför erbjuder biblioteken ofta anpassade datorer utrustade med olika hjälpmedelsprogram för skärmläsning, förstoring med mera och andra tekniska hjälpmedel. Men idag har hjälpmedlen blivit allt mer mobila. Mycket av det som tidigare krävde specialutrustade datorer går nu att göra med hjälp av det inbyggda tillgänglighetsstödet i en vanlig smartphone eller surfplatta.

I den här kursen kommer vi att titta närmare på detta tillgänglighetsstöd. Till vår hjälp har vi Tony Bernedal, som jobbar med utbildning i informations- och kommunikationsteknik (IKT) på Syncentralen i Göteborg. Tony driver också bloggen TBTeknik – IT och teknik för synskadade

En del av dem som besöker biblioteket använder sig av det inbyggda tillgänglighetsstödet i den egna utrustningen. Det är därför viktigt för bibliotekspersonalen att veta hur dessa tjänster fungerar och upplevs av användarna som nyttjar hjälpmedlen. Men det är också viktigt att ha kunskap nog att kunna tipsa och vägleda andra som skulle kunna ha nytta av hjälpmedelsfunktioner – det som är en helt oundgänglig funktion för vissa kan vara en användbar och berikande funktion för många.

Utgångspunkten i kursen är filmer där Tony demonstrerar hjälpmedel i en Iphone, det vill säga det tillgänglighetsstöd som finns i IOS, Apples operativsystem för Iphones och Ipads. Vi kommer också i texten att ge tips om motsvarande funktioner i Android.

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om tillgänglighetsstöd på mobila enheter.

Kunskapsmål

Målen för denna kurs är att du ska:

  • få grundläggande kunskaper om tillgänglighetsstöd på IOS- och Androidbaserade mobila enheter, framför allt de hjälpmedelsfunktioner som finns för människor med synnedsättning
  • få möjlighet att öva på dessa hjälpmedel
  • reflektera över hur bibliotekets appar och webbsidor fungerar för dem som använder tillgänglighetsstöd på mobila enheter.

Puffbild: Foto av Nathan Bingle, licensierad enligt Unsplash License

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.