Ett beslutsträd för alt-texterLektion fyra

Nedanstående lätt reviderade beslutsträd från W3C kan kanske vara till hjälp till när du skapar alt-texter:

 • Innehåller bilden text?
  • Ja:
   • …och texten finns representerad i närheten av bilden:
    Använd det tomma alt-attributet.
   • …och texten används bara som en visuell effekt: Använd det tomma alt-attributet.
   • …och texten har en specifik funktion, som till exempel en ikon:  Använd alt-attributet för att kommunicera bildens funktion. 
   • …och texten i bilden finns inte representerad annorstädes: Använd alt-attributet och inkludera bildens text.  
  • Nej:
   • Gå vidare.
 • Är bilden en länk eller knapp? 
  • Ja:
   • Använd alt-attributet för att förklara länkdestinationen eller vad som händer vid knapptryck. 
  • Nej:
   • Gå vidare.
 • Bidrar bilden med mening till sidan eller kontexten?
  • Ja:
   • …och det är en enkel grafik eller fotografi: Skriv en kort beskrivning av bilden på ett sätt som kommunicerar dess betydelse och mening i alt-attributet. 
   • …och det är en bild som ska förmedla en känsla: Beskriv känslan som ska förmedlas
   • …och det är en tabell eller annan form av komplex informationsbärare: Skriv informationen som bilden innehåller på annat ställe på sidan. 
   • …och den visar innehåll som är redundant till text i närheten: Använd det tomma alt-attributet.
  • Nej:
   • Gå vidare.
 • Är bilden rent dekorativ eller osynlig för användaren? 
  • Ja:
   • Använd det tomma alt-attributet.
  • Nej:
   • Gå vidare.
 • Om bildens användning inte är listad här eller om det är oklart vilken alt-text som ska skrivas:
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 23 juni, 2020