Tillgängliga bilder – att skriva altIntroduktion

Att skriva beskrivande alt-texter (alternativ text, det vill säga textalternativ till icke-text) är en av de viktigaste principerna när man skapar tillgängliga webbsidor. Allt innehåll som inte är text, det vill säga bilder, diagram, grafik och så vidare ska beskrivas i text för att de som använder skärmläsare inte ska gå miste om innehåll på sidan. Att skriva alt-texter är också den första punkten i webbriktlinjerna som börjar gälla i september 2020 inom tillgänglighetsdirektivet. Men hur gör man? Vad skriver man? Och vilka bilder ska man skriva alt-texter till?

Syfte

Många inom bibliotekens värld jobbar på olika sätt med med webbkommunikation. Antingen genom att ha ansvar för att sköta och uppdatera bibliotekets webbsida eller någon av bibliotekets olika sociala medier-konto. Syftet med denna kurs är att lära ut hur och när man skriver tillgängliga alt-texter enligt de direktiv som finns. 

Kunskapsmål

Du kommer efter genomgången kurs 

  • veta hur och när man skriver alternativa texter till webbsideinnehåll som inte är text.

Upplägg

Kursen består av en kortare introduktionslektion som förklarar grundprinciperna bakom alternativa texter. Lektion 2 beskriver olika typer av bilder och i lektion 3 får du omsätta dina nya kunskaper i ett antal övningar som förhoppningsvis kan konkretisera och exemplifiera hur man bör tänka.

Riktlinjerna och råden i denna kurs ska uppnå kraven i webbriktlinjerna WCAG 2.1 som ligger till grund för webbtillgänglighetsdirektivet. Merparten av informationen i denna kurs kommer från Worldwide Web Consortium (W3C) som står bakom riktlinjerna. En del av av övningarna är översatta och anpassade exempel från tillgänglighetsorganisationen Webaim.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad: