SyntolkningLektion två

Om man inte kan ta till sig visuellt innehåll i en film på grund av till exempel synnedsättning, ska man kunna ta del av innehållet på annat sätt. Läs mer om kravet Syntolka videoinspelningar på Webbriktlinjer.

  • Mikael Hellman rekommenderar att man börja med att redigera den syntolkade versionen av filmen. Det är lättare att ta bort de delar du syntolkat än att lägga till dem. Syntolkningen kan sedan ersättas med musik för versionen utan syntolkning.
  • Om du använder dig av en speakerröst/voice over bör du ha en annan röst som gör syntolkningen för att skapa en tydlig skillnad för lyssnaren. 
  • Förbered dig genom att skriva manus. Vad behöver lyssnaren få reda på? Beskriv vem som är i bild, vem som talar, hur miljön ser ut, vad orsakar ljud med mera. Beskriv detta enkelt, tydligt och kortfattat så att syntolkningen blir lätt att förstå. Använd fullständiga meningar där det är möjligt,med undantag för till exempel när en person identifieras med namn. Tänk på följande frågor: Vad ska beskrivas? Hur ska det beskrivas? När ska något beskrivas?
  • Läs upp grafik och namnplattor där tiden tillåter.
  • Syntolkningen får inte krocka med repliker eller viktiga informationsbärande ljud.
  • Mikael Hellman tipsar om att du kan testa din syntolkning genom att blunda och lyssna. Har du fått fram tillräckligt med information?

Läs mer om syntolkning och verbalisering i Handbok för syntolkning av Malmö stad (pdf, 349kb).

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie
Medförfattare: Mikael Hellman, Ola Nilsson

Publicerad: 12 oktober, 2020