LänksamlingLektion sex

Webbinarium och informationsfilmer om tillgänglig film

På Malmö stads hemsida hittar du utbildning i “Tillgänglig video” som gjorts av Mikael Hellman. Där hittar du bland annat en föreläsning på tre timmar som riktar sig till kommunikationspersonal inom offentlig sektor. Den inkluderar utbildningen i hur man kan arbeta med undertexter, syntolkning, textversion och teckenspråk. Utbildningen ligger till grund för denna kurs tillsammans med webbinarium “Tillgänglig film – Funkas kommunnätverk” som finns på Youtube.

Malmö stads videospelare

Vill du se hur olika versioner av tillgänglig film kan se ut kan du titta på filmen: Det här är funktionsförvaltningen i Malmö stad. Du kan då passa på att testa videospelaren Malmö stad köpt in. Koncentrera dig på hur innehållet presenteras, tänk på: bakgrund, vinklar, ljus,kontrast, ljud och tempot.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie
Medförfattare: Mikael Hellman, Ola Nilsson

Publicerad: 12 oktober, 2020