Textalternativ till bilderLektion två

De stora sociala medieplattformarna har funktioner för att lägga till textalternativ till bilder. Du behöver inte själv lägga till alt-texten i själva posten. Läs gärna om alternativa texter och vad de bör innehålla och hur de kan utformas i Digitekets kurs

Facebook

Skapa ditt inlägg. Håll sen markören över bilden så att alternativen kommer fram. 

Skapa ett inlägg på Facebook.

Välj “Redigera”.

Facebookprompt: Redigera

Välj “Alternativ text”.

Meny med Alternativ text.

Facebook innehåller en förnämlig funktion som går ut på att den OCR-läser texten i bilden och lämnar sedan ett förslag. Du kan använda förslaget eller skriva en egen.

Tryck “Spara” när du är färdig. 

Alt-text tillagd till FB-bild

Instagram

Välj bild. Välj sen “Avancerade inställningar” längst ner.

Välj “Skriv alternativ text”.

Skriv din text och tryck “Spara”.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad: