Allmänna riktlinjer att tänka påLektion ett

Länktexter

Försök skriva tydliga länkar. Länka ord som beskriver vart länken går och vad den innehåller. Undvik länkar av typen klicka här eller information. 

Läs mer om tydliga länkar i Digitekets minikurs

Förmedla information med färg

Alla kan inte urskilja färger och information får inte förmedlas med bara färgskillnader.

Tabell med en orange och en gul linje som är kontrastmässigt svåra att skilja åt.

Läs mer om kravet hos Webbriktlinjer.

 

 

Bilder med text

Undvik bilder med text då textinformationen inte kan läsas upp av skärmläsare. Texten i bilden går inte heller att förstora för de som har behov av att läsa med större typsnittsgrad. Undantag från regeln gäller för logotyper.

Läs mer om kravet på Webbriktlinjer.

En bild med en massa text i.

Blinkningar och rörelser

Snabba blinkningar kan utlösa epileptiska anfall. Använd inte animationer eller videoklipp som har tre blinkningar eller mer per sekund. Ett exempel på en sådan skulle kunna vara klipp från en nattklubb eller dylikt. 

Läs mer om kravet på Webbriktlinjer.

Kommunicera med klarspråk

Skriv i klarspråk. Tänk dock på att sociala medier också har en speciell ton som kanske kan krocka med klarspråkuppmaningarna:

  • Välj en lagom personlig ton.
  • Välj relevant innehåll.
  • Disponera texten på ett logiskt sätt.
  • Förklara allt som behöver förklaras.
  • Stryk sådant som inte behövs.
  • Skriv informativa rubriker.
  • Undvik långa och invecklade meningar.
  • Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer.
  • Sammanfatta det viktigaste.

Detta är inte ett krav utifrån tillgänglighetslagstiftningen utan handlar om att myndighetstexter ska skrivas på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Läs mer om klarspråk på ISOF.

Emojier, animerade giffar och hashtaggar

Emojier som man infogar på Facebook och Instagram har en tillhörande alt-text och dessa funkar bra att använda. Tänk dock på att kommunicera i klarspråk och undvik alltför esoteriska emoji-kombinationer. Alla kanske inte har den internetkulturella förförståelsen som behövs för att tolka dem. Rada inte heller upp en mängd emojis efter varandra.

En massa emojiansikte.

Animerade giffar har inte alt-texter och bör kanske undvikas. De är också  ofta innehållsmässigt tveksamma utifrån ett upphovsrättsperspektiv, en gullig gif med Baby Yoda (Grogu) är Disneys ägodom och de kanske inte uppskattar att Rolingköpinge bibliotek använder den för att illustrera fredagskänslan.

Hashtaggar, som till exempel #metoo, bör versaliseras för att underlätta läsning av dem. 

#tillgängligabibliotekpåsocialamedier kontra #TillgängligaBibliotekPåSocialaMedier

Detta är inte ett krav utifrån dos-lagstiftningen men en bra praxis.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad: