Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Storebror ser dig – om integritet på internet

Från George Orwells roman 1984 hämtar vi metaforen om storebror, ett övergripande övervakningssystem vars syfte är att hålla medborgarna i schack. 1984s värld är en värld i vilken den personliga integriteten är så gott som avskaffad till förmån för totalitär kontroll. När boken skrevs var världen, och övervakningssystemet ”storebror”, en varning och en dystopi. Idag finns både teknologin, och på många platser i världen även viljan, att realisera denna dystopi. Läs exempelvis mer i artikeln om Kinas sociala kreditsystem. Storebror existerar idag både som nationalstatens övervakning av medborgarna i till exempel Kina och i form av övervakning av säkerhetstjänster som agerar på global skala genom att på olika sätt avlyssna internet. Om det senare skrevs det mycket i samband med Edward Snowdens läcka 2013, exempelvis denna artikel från SR om skillnaden mellan svensk och amerikansk övervakning.  Utöver detta har storebror fått ett nytt ansikte i form av multinationella företag som Google och Apple, vars informationsinsamlande om användarna når allt mer detaljerade nivåer. Något som visas i denna artikel från Breakit som visar hur du får reda på allt Facebook vet om dig.  Avslutningsvis finns det också individer och grupper av hackare som illegalt strävar efter att utnyttja svagheter i system till att tillskansa sig egna fördelar. Genom att skaffa fram information om dig som användare kan din identitet kapas, något som belyses i denna samling av frågor och svar från säkerhetsföretaget Kaspersky.

I ljuset av detta finns det alltså god anledning att se över din digitala säkerhet och integritet på samma sätt som du ser efter din fysiska säkerhet.

Viktigt på makronivå

Det är viktigt att fastslå att det i frågan om säkerhet och personlig integritet inte nödvändigtvis finns ett rätt svar kring hur mycket övervakning det skall finnas. Vissa användare är bekväma med en hög nivå av övervakning i utbyte mot de potentiella säkerhetsvinster som kommer med denna övervakning. Andra användare ser denna ökade övervakning som ett hot. Helt oavsett är frågan viktig. Om du som användare inte har kunskap i frågan kan du inte fullt ut delta i det demokratiska samhället. Du kan inte heller vara med och påverka lagstiftning som motsvarar den nivå av övervakning och integritetsskydd du är bekväm med. Lite krasst gäller grundregeln att det är mycket lättare att införa övervakning än att sedan ta bort den. Varje beslut som fattas bör innefatta tanken på vilken sorts styre som i framtiden kommer att få tillgång till tekniken och de uppgifter man kan få fram genom den. 

Viktigt på mikronivå

Den som kontrollerar dina uppgifter kan kontrollera ditt liv. Din e-post är ofta en nyckeln till att göra ändringar till konto och annat. Är du inte försiktig med din mest grundläggande säkerhet och integritet så kan ditt liv nystas upp med mycket omstörtande resultat. På internet finns det lyckligtvis mycket information om identitetsstölder och hur du bäst skyddar dig mot detta. Läs om identitetsstöld i artikeln från PC för alla.

Syfte

När landets biblioteksanställda gjorde Digitekets självskattningstest var kompetensområdet säkerhet det som de allra flesta skattade sig lågt inom. Denna lektion kring säkerhet fokuserar på integritet i allmänhet och på hur du som användare ibland ogenomtänkt ger bort information om dig själv i synnerhet.

Den här kursen går hand i hand med en likadan grundkurs rörande grundläggande säkerhet här på Digiteket. Gör med fördel båda kurserna i anslutning till varandra då de har många parallella spår.

Kunskapsmål

När du gått klart denna kurs kommer du att ha:

  • översikt kring varför integritet är viktigt för dig och för dina besökare
  • kunskap som bättre gör att du kan skydda din personliga integritet
  • kunskap som hjälper dig att identifiera olika former av försök att komma åt din personliga information
  • konkreta färdigheter i hur du hanterar din sökhistorik
  • konkreta färdigheter i vad kakor är och hur du hanterar dem.

Upplägg

Kursen består av 4 lektioner som går från det teoretiskt översiktliga till det mycket konkreta. Till många av lektionerna följer det med övningar och utmaningar där du kan pröva det du lärt dig.

Brasklapp

Internet är fantastiskt och vår öppna kommunikation där är både en förutsättning och en glädje för stora delar av våra liv. Detta arbetsområde fokuserar på potentiella risker i dessa system. Men som allting som ensidigt fokuserar på risker, så blir det lätt alarmistiskt och/eller skapar och sprider rädsla. Kom därför ihåg hur fantastisk denna infrastruktur är och att du själv alltid bestämmer vilken nivå av personlig integritet du vill upprätthålla och vilken nivå av övervakning du känner dig bekväm med. Genom att göra denna kurs blir du förhoppningsvis mer medveten om potentiella problem och därför också kan njuta alla fördelar än mer.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.