Skapa tillgänglighets­redogörelse för din webbsidaIntroduktion

Från och med hösten 2020 ska alla offentliga aktörer publicera en eller flera tillgänglighetsredogörelser för sina webbplatser. Från och med 23 juni 2021 gäller det även för mobila applikationer. En tillgänglighetsredogörelse är en sammanställning över vilka eventuella tillgänglighetsproblem som finns på sidan och hur man som användare kan bli hjälpt om man behöver få tillgång till material som inte är tillgängligt. Exempel kan vara att filmer på sidan inte är textade eller att allt innehåll inte går att nå för den som navigerar med tangentbordet. 

Det finns flera företag på marknaden som kan hjälpa er med att undersöka er tillgänglighet och skapa en tillgänglighetsredogörelse, men men det går att göra själv.  Det sparar pengar och man lär sig en hel del på köpet. I arbetet med Digitekets egen tillgänglighetsredogörelse passade vi på att också skapa denna kurs för den som själv vill inventera tillgänglighetsaspekterna av sin sida.

Syfte

Kursens syfte är att du på egen hand ska kunna skapa en tillgänglighetsredogörelse för era webbsidor. Detta för att kunna identifiera tillgänglighetsproblem, i förlängningen åtgärda dessa och därmed öka tillgängligheten för era användare. Att själv inventera och bedöma tillgänglighetsaspekter av er tjänst gör också att du själv bättre lär känna era webbsidor vilket kan underlätta i kommunikation med de som byggt och bygger dem. Du får också möjlighet att bekanta dig mer med de tekniska aspekterna av er tjänst. Hur fungerar saker och ting bakom kulisserna? Genom att själv undersöka tillgänglighetsaspekterna kommer du att lära dig en massa som du har nytta av vid senare upphandlingar och kravställningar av digitala tjänster.   

Kunskapsmål

Du kommer efter genomgången kurs

  • känna till regelverket WCAG och vad som krävs för att en tjänst ska vara tillgänglig
  • kunna använda myndigheten DIGGs tjänst för att skapa en tillgänglighetsredogörelse
  • kunna använda diverse verktyg för att mäta kontrast, validera webbsidors kod, inventera rubrikhierarkier och så vidare
  • känna till hur webbsidor och tekniken bakom kan göras mer tillgänglig.

Förkunskaper och teknik

Du behöver inte vara webbdesigner eller kunna koda för att genomgå kursen och sedan skapa en tillgänglighetsredogörelse, men vissa förkunskaper underlättar. Det är bra om du vet vad HTML och CSS är och om du kan installera och använda tillägg och program. Resurserna i kursen bygger på att man använder en PC och webbläsaren Chrome, även om många av instruktionerna också går att följa med annan teknik.

Upplägg

I en första lektion beskrivs regelverket WCAG, tillgänglighetslagstiftningen och vad som krävs av en redogörelse lite närmare. DIGGs tjänst för att skapa redogörelsen presenteras. Sedan följer de olika kraven indelade på några stycken per kapitel. Avslutsningsvis går vi igenom hur du kan skapa redogörelsen och publicera den på din sida. 

Denna kurs fokuserar helt på webbsidor och inte dokument av typ PDF:er, intranät eller appar. 

Varje kravbeskrivning innehåller en beskrivning av själva kraven. Denna är ibland inom citationstecken och är då tagen direkt från Webbriktlinjers skrivningar. Efter denna beskrivning följer en annan beskrivning av hur du kan avgöra om och hur väl ni uppfyller kravet. Dessa är tolkningar och förkortningar av instruktionerna från Webbriktlinjers sida. Gå till källan och läs där om något upplevs som otydligt. Vi har försökt att konkretisera kraven i görligaste mån. Ibland är det dock svårt att veta exakt vad som är lagkrav och vad som kan benämnas som “best practice”. Sen följer ibland en beskrivning av hur du kan lösa den aktuella tillgänglighetsproblematiken. Ofta är det krav av mer teknisk karaktär som måste utföras av de som har byggt tjänsten. I dessa fall är inte rubriken med.

Anmärkningar

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, samlar de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor på sidan Webbriktlinjer.

Vissa av kravbeskrivningarna för tillgängliga tjänster på sidan kan dock uppfattas som lite luddiga. Vi har gjort vårt bästa för att sammanställa det så enkelt och lättfattligt som möjligt. I vissa fall har vi kommunicerat med myndigheten i syfte att få dem att precisera vad det är kraven betyder. De svarar att “Webbriktlinjer.se beskriver best practice för offentliga webbplatser och tjänster. Alla riktlinjer där är inte lagkrav.” Detta gör det ibland lite oklart vad som egentligen är lagkrav enligt WCAG och vad som kan benämnas som “best practice” och då är mer av en uppmaning. Är någon punkt oklar rekommenderar vi att du följer DIGG-länken som finns under varje krav.

Enligt lagen krävs det egentligen att några punkter som går under benämningen EN301549 också ska uppnås.Dessa är dock för närvarande inte med i verktyget och vi utgår från att myndigheten tycker att det i nuläget räcker att redovisa WCAG-kraven. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad: