Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet
Bild bestående av två delar. Till vänster syns två barn, en pojke och en flicka, på varsin sida om ett skrivbord. På skrivbordet står en dator. Barnen diskuterar. Till höger syns fyra barn, tre flickor och en pojke, runt ett bord. På bordet står en dator. Flickan närmast betraktaren håller i en ett papper med text. Flickan längst bak i bild har en uppslagen bok framför sig på bordet. Pojken, närmast betraktaren, gestikulerar och pratar.
Unga skapar med hjälp av dator. Illustrationen är ett montage och har genererats med hjälp av Canva.

Skapa en barnbok med AI

Vi lever i en tid när tekniken påverkar och förändrar våra liv och vår vardag i en rasande takt. Biblioteket och dess verksamhet står inte utanför detta.

AI har potential att revolutionera bibliotekens verksamhet. Med hjälp av AI-verktyg, som kan analysera data, identifiera mönster och fatta beslut på ett självständigt sätt utan mänsklig inblandning, blir det möjligt för datorer och maskiner att lära sig samt utföra uppgifter som annars skulle kräva mänsklig intelligens.

I en bibliotekskontext kan det handla om att skapa mer precisa och relevanta sökresultat som matchar användarnas behov och önskemål eller att analysera användardata som ger oss insikt i vilka typer av böcker och material som används och efterfrågas mest. Det kan också handla om bättre möjligheter att ge rekommendationer till användare om böcker som de kan vara intresserade av men också om att utveckla nya verktyg för läsinlärning och läsförståelseanalys.

Potentialen i AI ligger dock inte endast i möjligheten till analys, målgrupps- och behovsanpassning. Den har också potential att användas i kreativa sammanhang som främjar litterärt skapande. I förlängningen kan den därmed öka intresset för litteratur, stärka kunskapen om berättelsers uppbyggnad samt öka förmågan att analysera och avkoda litteratur och dess samspel med bilder. AI kan bidra till stärkt litteracitet och till ökad läsglädje. Rätt använt kan AI användas som ett läsfrämjande verktyg.

Det kan därför vara bra att vi som biblioteksanställda lär oss att använda AI och utnyttja dess möjligheter för att främja läsning genom skrivande av berättelser på ett kreativt sätt.

Tänk er den svindlande tanken att tillsammans med barn och unga på just ditt bibliotek i förlängningen kanske kunna skapa virtuella bibliotek som tar sin utgångspunkt i just deras läsönskemål och -behov, skräddarsydda av och för läsarna! I framtiden skulle man kunna tänka sig plattformar som möjliggör nya sätt för samarbete och delning av berättelser mellan barn och unga på bibliotek runt om i världen. Möjligheterna är oändliga!

Futuristiskt bibliotek som har en rund kropp i tre våningar. Från kroppen sticker våningsplan ut som armar i två våningsplan.

AI-genererad illustration skapad i Canva.

AI och juridiska och etiska aspekter

Det finns en hel del omfattande frågor rörande AI kring både juridiska och etiska aspekter. Detta är inte en kurs som sätter fokus på just de frågorna. Observera till exempel att användandet av AI-verktyg tillsammans med barn kan vara problematiskt utifrån ett integritetsperspektiv. Unga barn får inte ingå avtal med datatjänster och kan inte registrera sig för verktyg. Det kan också vara problematiskt att uppmuntra äldre barn att registrera sig för användning av digitala tjänster då dessa kan komma att överföra personuppgifter till tredje land. Man bör använda tjänster som inte kräver att barnen är inloggade, alternativt logga in åt dem med eget konto. Det kan också vara bra att betona för alla deltagare att inte använda eller dela med sig av personuppgifter.

Mer om AI

För grundläggande och allmänna kunskaper om AI rekommenderar vi att du tar dig en närmare titt på temat AI på Digiteket. Där hittar du ett flertal artiklar och kurser.

Syfte

Den här kursen syftar till att ge dig som bibliotekarie en introduktion till hur skrivande med hjälp av AI-verktyg kan stärka litteraciteten och kunskapen om texters uppbyggnad hos barn och unga samt hur du kan planera och genomföra en skrivarworkshop med hjälp av AI-verktyg. Att låta barn och unga utforska textskapande med hjälp av AI kan vara ett sätt att stärka deras förmåga att bland annat analysera texter, avtäcka textstrukturer, bli bekanta med litterära grepp samt hur text och bild kan samspela. Bättre kunskaper om texter för att avkoda och analysera kan stimulera läsning och bidra till ökad läsglädje. Därmed blir det också läsfrämjande.

Kunskapsmål

Du kommer efter genomgången kurs

  • veta hur du och deltagarna kan skapa en berättelse i text och bild med hjälp av AI, steg för steg.
  • vara medveten om vilka grundläggande berättartekniska aspekter som kan belysas och lyftas in under arbetet för att deltagarna ska få en ökad kunskap om berättelsers uppbyggnad och stärka dem i deras förmåga att analysera berättelser.
  • veta hur du kan planera en workshop med fokus på att skapa berättelser med hjälp av AI.

Utförande

Kursen består av sex lektioner. Lektion 1 är mer teoretisk, med fokus på sådant som berättarteknik och hur en berättelse byggs upp. Lektionen ger dig kött på benen och en grund att stå på när du väl ska genomföra din workshop så att den blir läsfrämjande.

Lektion 2 till lektion 5 är en konkret och praktisk genomgång av hur du gör för att skapa en bilderbok med hjälp av AI-verktyg tillsammans med dina deltagare. Här finns också innehåll som tipsar om hur du kan arbeta läsfrämjande med respektive moment. Tipsen återknyter till och bygger vidare på lektion 1.

I lektion 6 får du några tips på hur du kan planera och lägga upp din workshop.

I metodikgenomgången i lektion 3 till 5 används ett du-tilltal i utförandebeskrivningen. Det är för att du först ska kunna genomföra momenten och lära dig hur du gör, men också för att du ska kunna återanvända beskrivningen i kursen när du förklarar för deltagarna hur de ska göra, steg för steg.

Om kursen och författarna

Denna kurs är skapad i ett samarbete mellan Thorunn Vignisdottir och Anna Nyman.

Thorunn Vignisdottir, bibliotekspedagog på Kungsholmens bibliotek, Internationella biblioteket och Biblioteket Play. Thorunn jobbar med barn och unga, med särskilt fokus på digitalt skapande, källkritik och läsfrämjande. Denna kurs tar sin utgångspunkt i en workshop som Thorunn tagit fram och arbetat med tillsammans med de barn hon möter inom ramen för sin anställning.

Anna är redaktör på Digiteket.

Vi tackar också Ola Nilsson och Christoffer Krämer, redaktörer på Digiteket, som hjälpt till med skrivningarna kring källkritik, upphovsrätt och AI.

Bibliotekarierna Lisa Berger och Linnéa Rodin samt pedagog Catarina Cederholm, anställda vid Biblioteken i Malmö, har bidragit med tips på bilderböcker. I detta moment har vi också fått tips och inspiration från Maria Lorentzon, redaktör på Digiteket.

Kommentarer

Esra 27/03/2024

Det här är ingen bra idé alls, faktiskt, eftersom upphovsrätten är extremt otydlig när det gäller saker som är skapade med AI. Sedan finns det även etiska aspekter om hur AI har använt texter. Detta är inte långt ifrån att hålla en workshop med gymnasieelever om hur man kan använda AI för att skriva uppsatser.

Vad tog du med dig från denna kurs?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.