Hur använder du tillägget?Lektion två

Om du råkat ut för en omstart eller att dina flikar på något sätt försvunnit så klickar du på Session Buddy-ikonen och väljer vilken session du vill återskapa. De är tidsstämplade så det bör vara lätt att hitta vilken som är den rätta. Klicka på den och välj sen Open uppe i högra hörnet. 

Flikhanteringsprogrammet Session Buddy.

Du får nu en fråga om hur du vill att flikarna ska öppnas: Alla flikarna i respektive fönster så som det såg ut innan, alla flikarna i samma fönster eller alla flikarna i fönstret som är framme nu. Jag brukar välja det förstnämnda så jag känner igen mig. Sen laddar programmet alla öppna fönster och flikar vilket kan ta ett tag beroende på hur många du har öppna och hur snabb din dator och internet är. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.