Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Källkritikens grunder

Källkritik fanns redan på de gamla grekernas tid, men begreppet har onekligen fått ett uppsving med sociala mediers genombrott. Miljön på nätet ställer högre krav på vår källkritiska förmåga, men i grund och botten utgår allt från fyra kriterier. Använd gärna förkortningen BÄTT (början på bättre) för att lättare komma ihåg dem.

 

Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Om flera av varandra oberoende källor säger samma sak ökar tillförlitligheten. 

 

Äkthet. Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?

 

Tid. När upprättades källan?

 

Tendens. Finns det värderingar i informationen? Försöker källan få dig att tycka på ett speciellt sätt?