Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Fyra frågor för att undvika kunskapsresistens

Intervjua dig själv – varför väljer jag att tro på denna källa? Frågorna nedan är hämtade från Europeiska kommissionens material om källkritik. Materialet släpptes för att stärka medborgares skydd mot de konspirationsteorier som spreds på nätet i samband med covid-19-pandemin. 

  1. Vilka är mina rädslor, övertygelser och värderingar? Hur påverkar de mina beslut och hur jag interagerar med människor?
  2. Har jag fördomar och tror på stereotyper? Varför?
  3. Känner jag mig missgynnad? På vilket sätt?
  4. Känner jag ett behov av att skylla på någon annan? Varför?