Samskriva och samarbeta i Google DokumentIntroduktion

Alla minns väl när man var flera stycken som skulle samarbeta och skriva ett dokument. En skrev ett första utkast och mejlade det till sin kollega. Hen skrev kommentarer och gjorde ändringar i fetstil eller färgmarkering. Sedan skickades det till samarbetspartnern som döpte om dokumentet i stil med utvärderingavAPTpunkter_NYTT.docx. Ytterligare ändringar i namn och innehåll följde och till slut blev det svårt att hålla reda på allt. Och kanske håller vi på med detta fortfarande? Men det finns numera digitala tjänster som är lättare att använda vid samskrivning av dokument, där man lätt kan hålla koll på vem som gjort vad och föreslå ändringar och skriva kommentarer. Ett av dessa är Google Dokument som vi ska titta på i denna kurs. Det finns också andra tjänster, till exempel funktionerna i nyare varianter av Microsofts kontorsverktyg. 

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska lära dig hur du på ett enkelt och effektivt sätt samarbetar i ett Google Dokument. 

Kunskapsmål

Du kommer efter genomgången kurs känna till

  • hur man skapar ett Google Dokument
  • hur man öppnar ett Google Dokument
  • hur man delar ett dokument och vilka olika delningsinställningar det finns
  • hur kommentarsfunktionen fungerar
  • hur förslagsfunktionen fungerar
  • hur versionshanteraren funkar.

Upplägg

Kursen består av genomgångar illustrerade av skärmdumpar, samt små instruerande filmer till några av kursens lektioner. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad: