Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 19 oktober, 2020

Konsten att länka tydligtLektion ett

Personer som använder skärmläsare kan välja att navigera genom att enbart få en sidas länkar upplästa. Med detta i åtanke, låt oss börja med att beskriva hur man INTE bör länka: 

Länka tydligt

Grundregeln är att länken ska vara så tydlig att både de som läser och hör texten vet var de kommer att bli dirigerade. Alla ska enkelt kunna uppfatta vad du hänvisar de till för att kunna ta ställning till huruvida de vill trycka på länken. 

I en länk ska det viktigaste stå först och det är bra om du använder den länkade sidans titel och/eller rubriktext som länktext.

Exempel på hur bra deskriptiva länkar kan utformas

I den senare exempel får personen veta att länken kommer att leda till en annan webbplats.

Det är även bra att nämna om platsen man hänvisar till är av annat format än html. Om du vill länka till en pdf bör du anger format och storleken på dokumentet: 

Glöm inte att det är viktigt att vara konsekvent. Länkar som leder till samma plats ska heta likadant.

Länkar bör innehålla information om de öppnas i en ny flik eller nytt fönster då man bryter navigeringen för användaren. Du kan läsa mer om hur länkar bör öppnas hos DIGG.

Vill du veta mer? DIGGs material Skriv tydliga länkar kommer att ge dig mer information om fördelarna och nackdelarna med länkar i brödtext och e-postlänkar med mera.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 19 oktober, 2020