Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Språk och identitet

I den här lektionen får du veta lite mer om de romska språken och om hur Språkrådet jobbar. Du får även lyssna till ett samtal om identitet och språk och om hur biblioteken kan göra skillnad.

Språkvård

Baki Hassan inleder med att berätta om sitt uppdrag som romsk språkvårdare. Det romska språket har gjort det möjligt att lokalisera romernas ursprung till Indien. Idag finns romer över hela världen och cirka 12 miljoner människor talar romani. I ett kortare avsnitt går Baki in på lingvistisk historia om de olika romska varieteternas ursprung för att därefter gå vidare till vikten av språkvårdande insatser som att ta fram ordlistor och verka för harmonisering av språket, det vill säga att romer får större förståelse för varandras dialekter. I arbetet med ordlistor finns expertgrupper från bland annat vård och skola för att bidra med kunskap när nya ord på romani chib behöver skapas. Eftersom romer har hållits utanför samhället fram till senare tid saknar språket ord inom många samhällsområden. Baki rekommenderar myndigheter att översätta sin information till två eller tre dialekter för att alla ska känna sig inkluderade.

Om Baki Hassan

Baki Hassan är romsk språkvårdare på Isof, Institutet för språk och folkminnen.

Fördjupning

Språk och identitet

Alma Dzafic Ferhatovic och Nedzmija Rifati inleder sitt samtal med att berätta om sina erfarenheter av bibliotek, sina tankar om utbudet av böcker på romani chib och om hur biblioteken kan bli en trygg plats för romska familjer. Därefter kommer de in på frågor om identitet och språk och om känslan av att behöva prestera i skolan och i arbetslivet för att motbevisa den stereotypa bilden av romer för sig själva och andra. Rädsla och minoritetsstress finns inom dem båda, men de har hanterat det på olika sätt. De lyfter risken att internalisera den stereotypa bilden i sitt eget tänkande och vikten av att vara en förebild för de yngre. Kunskap om den egna kulturen ger stolthet över sitt ursprung, något som de anser att biblioteken kan bidra till genom att sprida information, bedriva programverksamhet och lyfta både medier och symboler i rummet.

Om Alma Dzafic Ferhatovic och Nedzmija Rifati

Alma Dzafic Ferhatovic har en examen i mänskliga rättigheter och är masterstudent i rättssociologi. Hon har även regisserat och skrivit manus till kortfilmen Klassens z

Nedzmija Rifati studerar juridik med profileringsspår inom humanjuridik. 

Fördjupning

Diskussionsfrågor

  • Vad kan ditt bibliotek göra för att motverka den stereotypa bilden av romer? 
  • Hur skulle du kunna använda Isofs kompetens och resurser i ditt arbete?  

Avslutning

I den här lektionen har du fått veta mer om de romska språken och om hur Språkrådet jobbar. Du har också fått lyssna till ett samtal om identitet och språk och om hur biblioteken kan göra skillnad.