StegräknareLektion fem

Under den här lektionen ska du få programmera ett stegräknarprogram att använda med en micro:bit. Det går att simulera skakningar i programmeringsmiljön så det fungerar att genomföra övningen även utan tillgång till en fysisk enhet. 

Variabel

En variabel används för att spara ett värde i ditt program. Variabler är ett sätt att komma åt informationen som finns i datorns minne. Börja med att skapa en ny variabel som du döper till ”steg”. I det här programmet ska din variabel hjälpa dig att spara antalet steg som du går. Gå till kategorin Variables och klicka på Make a Variable

Meny: Variables, knapp: Make a variable.

Döp din variabel till ”steg” och klicka på Ok

New variable name: steg

Du får nu tillgång till tre nya block:

Block: Steg, set steg to 0, change steg by 1

Använd blocket forever och koppla ihop det med din variabel. Då kommer antalet steg du går att hela tiden visas på micro:bitens display. Antalet steg är ett tal så du behöver även blocket show number från kategorin Basic

Kod: forever show number steg.

Forever är en loop där koden upprepas för alltid. Det finns även andra loopar som kan användas när man programmerar, till exempel: 

  • While-loop – koden upprepas så länge ett villkor är uppfyllt (till exempel ha lampan tänd så länge det är mörkt ute).
  • Repeat-loop – koden upprepas ett givet antal gånger. 

On shake

Nu behöver du berätta vad som ska trigga din stegräknare och här väljer du blocket on shake. Det finns under kategorin Input. Lägg till blocket change steg by 1 från kategorin Variables. Nu kommer variabeln steg att öka med 1 för varje gång som micro:biten skakas.

kod: on shake, change steg by 1.

När du använder blocket on shake i ditt program, tillkommer knappen Shake i simulatorn. Testa att simulera din kod genom att trycka på ”shake”.

Microbitkortrt med shake-knapp.

Du noterar säkert att så fort du kommer upp i tvåsiffrigt antal steg så visas en siffra i taget. 

Nollställ

Du behöver också något som kan nollställa din stegräknare. Nu ska du lägga in kod som gör att stegräknaren nollställs när du klickar på knapp A. Under kategorin Variables finns blocket set steg to 0. Placera det inuti blocket on button A pressed (från kategorin Input). För sedan över programmet till din micro:bit. 

kod: on button a pressed set steg to 0
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Linda Stark

Publicerad:

Reviderad: