FördjupningLektion sex

Vill du veta mer om micro:bit? Då rekommenderar vi att du bekantar dig med menyn på micro:bits startsida. Där hittar du Get started som innehåller filmer och tips på övningar, Projects för att ta del av andras projekt och Lessons för att få färdiga lektionsupplägg. 

Meny: Get started, Projects, Lessons

Lycka till med programmeringen!

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Linda Stark

Publicerad:

Reviderad: