EditornLektion två

I den här lektionen ska du få bekanta dig med editorn där micro:biten programmeras. Gå till makecode och välj Nytt projekt

Ge ditt projekt ett namn. Under Kodalternativ ser du att Block, JavaScript och Python är förvalt, vilket innebär att du kan växla mellan dessa. Klicka därefter på Skapa och ge ditt projekt ett namn:

prompt: Create a project, give your project a name.

Nu kommer du till en webbsida som ser ut så här:

Makecode arbetsyta. Till vänster bild på microbit, i mitten de tillgängliga blocken och till höger en arbetsyta med två loop-block inblagda.

Det här är editorn. Till vänster syns en simulering av en micro:bit. Längst till höger har du programmeringsytan och i mitten ser du olika kategorier av kodblock. När du startar ett nytt projekt så ser du två block på programmeringsytan, on start och forever

Blocket on start används när du vill att något ska visas precis när micro:biten startas. Blocket forever är en evighetsloop vilket innebär att de block som du pusslar ihop med detta block upprepas för alltid. 

Du kan byta språk genom att klicka på kugghjulet längst upp till höger, men engelska är att rekommendera om du vill växla mellan olika programmeringsmiljöer då textprogrammering görs på engelska. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Linda Stark

Publicerad:

Reviderad: