Blinkande hjärtaLektion fyra

Du kan också skapa enkla animationer med hjälp av en micro:bit. I denna uppgift ska du skapa ett hjärta som blinkar. Uppgiften går att lösa på flera olika sätt. 

Välj Nytt projekt. Döp projektet till ”Blinkande hjärta” och klicka sedan på Skapa

Ikoner

Välj blocket show icon i kategorin Basic. Dra in och släpp två sådana block på programmeringsytan. Klicka pil ner på ett av blocken så ser du vilka olika bilder som du kan använda dig av.

Rutnät med olika ikoner, hjärta markerat.

Välj ett stort hjärta för det ena blocket och ett litet för det andra. Dra in blocken inuti blocket forever. Nu kommer ditt program att växla mellan att visa ett stort hjärta och ett litet hjärta för alltid.

Block forever, show icon (stort hjärta), show icon (litet hjärta).

Detta syns i simulatorn, men du har även möjlighet att föra över programmet till en fysisk micro:bit (se instruktioner i föregående lektion).

Microbitsimulatorn, stort hjärta och litet hjärta.

Utveckla programmet

Du kan utveckla ditt program genom att använda fler block. Du kan till exempel styra ditt program så att det startar med hjälp av knapp A. Då behöver du blocket on button A pressed som finns i kategorin Input

Att interagera med en dator brukar kallas för input, och vanligtvis använder vi ju tangentbordet om vi sitter vid en dator eller fingrarna om vi använder en telefon. Vi kan ju också använda rösten. Micro:biten har flera olika input-möjligheter, till exempel knapptryckningar, rörelse och temperatur. 

Kodblock input, on button a pressed.

Dra ut blocket till programmeringsytan. Dra och släpp dina hjärtan inuti blocket.

När du kör programmet, genom att klicka på knapp A i simulatorn, ser du att displayen visar ett stort hjärta och därefter ett litet hjärta en gång. Sedan tar programmet slut. 

Om du vill styra hur många gånger hjärtana repeteras kan du använda dig av en loop. Klicka på kategorin Loops och välj blocket repeat 10 times. I detta block kan du välja hur många gånger du vill att innehållet ska upprepas. Placera blocken enligt bilden:

Kod. Loop on button a pressed: repeat 1+ times: show icon (stort hjärta, show icon (litet hjärta).

Detta kallas för en nästlad loop (en nästling). Det är viktigt att hålla reda på var loopen öppnas och stängs, för  detta bestämmer hur koden ska utföras. När programmet startas (genom att du klickar på knapp A) kommer hjärtat att blinka 10 gånger. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Linda Stark

Publicerad:

Reviderad: