Översikt över programmets delarLektion två

Översikt och Program

De parallellt liggande rutorna ”Förhandsvisning” och ”Program” förklaras bättre genom sina engelska termer: ”Edit view” och ”Live view”. Det som syns i den högra rutan, ”Program”, är det som strömmas ut eller sparas ner på datorn. Det som är i den vänstra, ”Förhandsgranskning”, är en förhandsgranskning där du som bildproducent kan förbereda och förhandsgranska nästa scen vilket skulle kunna vara en annan kamera, eller en grafik som ska läggas på. För att byta mellan dessa och istället aktivera det som finns i ”Förhandsgranskning” klickar du på  ”Övergång” mitt emellan de båda rutorna. Scenerna byter nu plats med varandra.

Scener

Tänk dig din liveström som en teaterföreställning som är uppbyggd av olika scener. Du kanske har en vinjett, det är en scen. Du kanske har en översiktsbild, det är en annan scen. Alla dessa skapar du här under ”Scener”. Tryck på plusset för att lägga till och kom ihåg att namnge dem ordentligt, det underlättar om du ska välja mellan dem sen när du liveströmmar. Varje scen kan innehålla olika källor i form av kameror, grafik, text på skärmen och så vidare.

Källor

Varje scen kan innehålla olika källor och för att lägga till en källa klickar du på plusknappen. Det är här du väljer vilken typ av kamerakälla som ska användas och eventuell grafik som ska ligga på bilden. Jag kommer gå igenom det här mer i detalj längre fram i kursen.

Ljudmixer

Ljudmixern låter dig hålla koll på ljudkällorna och ljudnivåerna och ändra dessa efter behov. Om du vill göra mer avancerade inställningar klickar du på det lilla kugghjulet och kan då välja diverse filter och göra avancerade inställningar.

Kontroller

Kontroller är din kontrollpanel som låter dig börja strömma, spela in eller göra inställningar. Det är också här du stänger av din ström eller inspelning när du är färdig.

Kontrollpanelen: Börja strömma, Börja spela in, Studioläge, Inställningar, Avsluta.

En kort översikt över OBS verktygsfält och arbetsyta.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 8 maj, 2020