En exempelström: Lägga till videokällorLektion tre

I kommande lektioner förbereder jag OBS för en exempelliveström till ett tänkt bokprat. Om jag skulle ha gjort detta ”på riktigt”, hade jag sett till att ha en person till med mig. Det är svårt att bli filmad samtidigt som man sköter tekniken genom att byta scener. Jag kommer att lägga till källor, scener och grafik. Följ med på färden!

Det första jag gör är att lägga till en videoinmatningsenhet, jag vill i detta fall använda datorns webbkamera. Jag klickar på plusset och väljer ”Videoinmatningsenhet”.

Jag väljer ”Skapa ny”. När jag väl konfigurerat min kamera kan jag återanvända den i andra scener. Jag väljer sen vilken enhet jag vill använda.

Under ”Val av upplösning och enhetsstandard” väljer jag ”Anpassad” för att sen under ”Upplösning” ändra storlek på bilden. I detta fall väljer jag den högsta storleken, 1280×720, eftersom det är max för denna webbkamera.

Jag ser då i förhandsvisningsrutan att bilden inte täcker hela fönstret och hade jag strömmat ut detta hade det kommit med svarta fält runt. Inte så snyggt.

Förhandsvisningsrutan i OBS på bild vars upplösning inte är tillräckligt stor för att täcka hela ytan.

För att åtgärda det finns det tre olika sätt att gå tillväga. Jag kan antingen ändra storlek på källan genom att klicka på den och dra i de röda handtagen med kvalitetsförsämring som följd eller så kan jag lägga lite grafik runt den som döljer det svarta. Jag kan också ändra storlek på själva arbetsytan, det som i OBS benämns som kanvas. Förhoppningsvis har du bättre kamera än mig så du slipper ändra från standardvärdet 1920×1080.

Jag klickar på inställningar i kontrollpanelsrutan, väljer ”Video” och ändrar ”Grundupplösning (kanvas)” till vad jag ställde in innan i källan.

Bilden täcker nu hela min arbetsyta, kanvas, och jag kan gå vidare.

Kort film som förklarar processen kring hur man lägger till en videokälla.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 8 maj, 2020