Problemlösning och handledande samtalIntroduktion

Vad innebär det egentligen, rent praktiskt, att handleda? Hur kan du se till att de, ofta korta och lite röriga, interaktioner du har med besökarna i frågor som rör digital kompetens faktiskt leder till att de lär sig något?

I denna kurs kommer du att få bryta ner och analysera vanliga samtal som förekommer på biblioteket och lära dig lite grundläggande pedagogiska teorier. Du kommer även få tillfälle att använda de pedagogiska teorierna för att synliggöra hur lärandet ser ut i de samtal som förekommer på biblioteket genom några övningar. Syftet med kursen är att förbättra och utveckla lärande i de samtal du har med besökare.

Utbildningen i denna kurs kring problemlösning och handledande samtal är tillämpligt på alla former av lärande, men fokus ligger på digital kompetens.

Syftet och kunskapmål 

  • Få en fördjupad förståelse för hur handledande samtal mellan bibliotekspersonal och besökare påverkas av olika faktorer.
  • Få konkreta samtalsverktyg för att kunna skapa en god lärandemiljö och föra handledande samtal.
  • Vidare få konkreta tips om pedagogiska metoder i arbetet med användarna samt fördjupad ämnesinsikt i pedagogiska frågor
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Kajsa Lunde

Publicerad:

Reviderad: