Problemlösning och handledande samtalIntroduktion

Vad innebär det egentligen, rent praktiskt, att handleda? Hur kan du se till att de, ofta korta och lite röriga, interaktioner du har med besökarna i frågor som rör digital kompetens faktiskt leder till att de lär sig något?

I denna kurs kommer du att bryta ner och analysera vanliga samtal som förekommer på biblioteket och lära dig lite grundläggande pedagogiska teorier. Du kommer även få prova att använda de pedagogiska teorierna för att synliggöra hur lärandet ser ut i de samtal som förekommer på biblioteket genom några övningar. Syftet med kursen är att förbättra och utveckla lärande i de samtal du har med besökare.

Utbildningen i denna kurs kring problemlösning och handledande samtal är applicerbart i alla fall där besökare har möjlighet att lära sig någonting, vi kommer dock genomgående att exemplifiera med frågor som rör digital kompetens i denna kurs.

Syftet med denna kurs är att:

  • Få en fördjupad förståelse för hur handledande samtal mellan bibliotekspersonal och en besökare påverkas av olika faktorer.
  • Få konkreta samtalsverktyg för att kunna skapa en god lärandemiljö och föra handledande samtal.
  • Vidare få ytterligare konkreta pedagogiska verktyg och metoder som gör att användaren inte bara får hjälp med det de behöver just då utan också expandera sitt eget kunnande för framtiden.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.