Författare: Mélanie Piedoie
Medförfattare: Ali Alabdallah, Nizar Keblawi

Publicerad:

Reviderad:

Mobil- och IT-ord på arabiskaIntroduktion

Arabiska är ett av de fem största språken i världen och det är många av våra biblioteksbesökares modersmål. Vi som arbetar på biblioteket skulle ibland bli hjälpta av att kunna några enkla ord och fraser på arabiska i våra möten med besökare. Tanken med denna kurs är att den ska bidra till en ökad kompetens i interkulturell kommunikationen med arabisktalande.

I bibliotekslagens paragraf 5 § kan man läsa att:

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på:

  • de nationella minoritetsspråken,
  • andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
  • lättläst svenska.

Denna paragraf visar att bibliotek ska erbjuda litteratur på många olika språk. Men biblioteksverksamhet stannar inte vid litteraturförmedling utan handlar om en mängd olika aktiviteter. Några av dem kan vara språkcaféer eller ett digitalt hjälpcentrum där besökare kan få tillgång till dator och skrivare. Denna korta kurs kommer att ge dig möjlighet att lära dig några ord och enkla fraser som du kan komma att ha användning av när du handleder någon vid en dator. Innehållet kan användas både för att lära sig arabiska och för att lära ut svenska i till exempel ett språkcafé. 

Syfte

Syftet med kursen är att du ska kunna hjälpa fler biblioteksbesökare genom att minska språkbarriären. 

Kunskapsmål

Kunskapsmålen för denna kurs är att du ska:

  • lära dig några ord på arabiska 
  • kunna använda kursmaterialet i språkcaféverksamhet eller vid handledning för att lära ut svenska tekniska begrepp.

Upplägg

Kursen består av text, länkar och en film. Du kan gå kursen ensam eller välja att träna uttal ihop med andra, har du en arabisktalande kollega får du gärna träna med hen.  

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie
Medförfattare: Ali Alabdallah, Nizar Keblawi

Publicerad:

Reviderad: