Vad får jag då göra?Lektion fyra

I strikt juridisk mening är det mycket som du och jag gör på nätet som upphovsrättsligt inte är okej. Vi får (troligtvis) inte dela bilder med motiv från filmer, tv-serier eller dylikt med andra på sociala medier. Den animerade giffen på Homer Simpson som långsamt backar in i häcken används nog av få  med tillstånd av Fox Entertainment. Bilden på paret där mannen som vänder sig om för att titta på en annan kvinna ägs av bildbyrån Shutterstock. Och så vidare. 

Sedan är det ju självklart upp till dig stryk hur mycket du vill följa lagen till punkt och pricka, ingen kommer troligtvis jaga dig för att du använder animerade giffar och memer.

Värt att ha i åtanke är att man genom att dela memer och dylikt kanske inte bara bryter mot den ekonomiska delen av upphovsrätten utan också den ideella. Kanske använder man ett verk på ett sätt som upphovspersonen aldrig skulle ha accepterat. Ett exempel på detta är den tecknade grodan Pepe The Frog från serien Boys Club av Matt Furie som kom att bli en del i en fascistisk och högerextrem memekultur till upphovsmannens förtret.

En grön virkad leksaksgroda.

Sparkpepe av thespark CC-BY-SA.

Här hade vi gärna illustrerat med Furies groda men på grund av svensk upphovsrätt och att Sverige har ratificerat Bernkonventionen, vilket innebär att vi åtar oss att juridiskt respektera  utländska upphovspersoners verk också i Sverige, måste vi avstå från att visa grodbilden. Eftersom Furies groda är en del av av en serie skulle man eventuellt kunna åberopa citaträtten. Vi skulle då använda grodan i undervisningssyfte och om jag anger Furie som upphovsperson handlar vi i enlighet med god sed. 

I och med att EU:s upphovsrättsdirektiv kommer bli svensk lag inom två år kommer också dessa delar revideras. Ansvaret kommer också läggas på de digitala plattformarna att inte sprida vidare upphovsrättsskyddat material. Hur detta ska gå till i praktiken återstår att se.

I EU-direktivet står följande som är relevant i sammanhanget men hur detta kommer påverka vår lagstiftning vet vi ännu inte. 

Användarna bör ha rätt att ladda upp och tillgängliggöra innehåll som genereras av användare för de specifika syftena att utgöra citat, kritik, recensioner, karikatyrer, parodier eller pastischer.”

Vad vi vet är dock att vår vilja att skapa och återskapa bilder och videoklipp med populärkulturella referenser inte kommer att minska. Diskussionen om upphovsrätten som vilar på en äldre kultur kommer troligtvis att fortsätta med oförminskad styrka framöver. I sin roll som biblioteksmedarbetare bör man känna till vad som gäller och iaktta viss försiktighet i vilken typ av bildmaterial man använder i sitt tjänsteutövande. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 20 januari, 2021