ParodiundantagetLektion tre

Ibland pratas det om att memer och animerade giffar skulle kunna falla under det som kallas för parodiundantaget. Detta undantag är inte definierat i lagtexten utan har tillkommit genom praxis. 

För att parodiundantaget ska gälla så måste det nya verket bli ett självständigt verk och Högsta domstolen slår i ett domslut fast att reglerna inte är

 ”alldeles fasta och vedertagna, men klart är under alla omständigheter att principen måste vara tillämplig i fall när någon genom att förvränga ett känt verk till form eller innehåll åstadkommer en produkt, vilken framstår som avsedd att skapa en komisk effekt som är helt främmande för originalverket. Det i målet aktuella programinslaget måste anses tillhöra denna kategori.”

Ett ursprungsverk ska därför förvrängas till den grad att den komiska effekt som därigenom uppstår är främmande för originalverket. Detta är förstås bedömningsfrågor men sannolikt så uppfyller inte alla memer detta krav.

I det omtalade rättsfallet där P3-programmet Pippirull klippt ihop Gunilla Bergströms Alfons Åberg med repliker från danska gangsterfilmen Pusher friades SR eftersom verket kunde betraktas som parodi. 

För att något ska kunna betraktas som en parodi måste verket dels vara nytt och självständigt, dels krävs att den som betraktar parodin förstår vad som parodieras:

“För att parodin ska kunna mångfaldigas eller göras tillgänglig för allmänheten måste den således skilja sig från sin förlaga i sådan omfattning att den anses som nytt och självständigt verk. Problemet med parodin är dock att det ligger i dess natur att vara igenkännlig originalverket. Delin anförde att ”En parodi som bara har en svag förbindelse med originalverket är ingen god parodi. Parodin på exempelvis drama måste i stället så troget som möjligt träffa dramats inre form, dess gestalter och förvecklingar och göra dem komiska.” 

Aja baja, Alfons Åberg av Gunilla Bergström. Rabén och Sjögren förlag.

Här finns det kopplingar till memkulturen som ofta är självreferentiell, för att man ska förstå ett visst mem krävs att man känner till memens specifika kontext och kultur. Parodier är medvetna tolkningar och omarbetningar av originalverk i syfte att uppnå komiska effekter. Memskapande når troligtvis  ibland upp till parodikravet beroende på graden av omarbetning. Det är notoriskt svårt att dra en tydlig gränslinje här och denna svårighet ligger just i dessa speciella konstformers natur. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 20 januari, 2021