SammemfattningLektion sju

På samma sätt som en stor majoritet av svenskar över 30 kan citera både från Kalle Ankas julafton – (“Vakter, vakter! De smiter med allt mitt guld!”) och Karl Bertil Jonssons julafton (“Jag har närt en kommunist vid min barm!”) kan många unga idag direkt identifiera danssteg kopplad till en viss musiksnutt från TikTok. Alla tider har sina kulturellt överförda paket av kultur: det kan vara en visslad snutt, en bild eller ett animerat filmklipp. 

Evolutionsbiologen Richard Dawkins lanserade i sin bok Den själviska genen uttrycket mem och menade att även paket av kultur kunde fungera som gener – något som överförs över tid och som långsamt kan muteras. 

Med internets genomslag kom denna sorts snabbt spridda “virala” succéer att bli mycket vanligare. Mutationstakten ökade också dramatisk i och med att människor aktivt skapade och omskapade redan existerande paket av kultur. I och med detta slutade de vara mem enligt Richard Dawkins definition och kallas därför internet-mem. För allmänheten är denna distinktion bara akademisk: de flesta som hör ordet mem tänker på internet-mem så dessa två begrepp har nu blivit sammanflätade. 

Memkulturen är idag en egen mycket aktiv och mångfacetterad kultur. Den sträcker sig från de obskyra och interna forumen till de breda sociala medieplattformarna. Här lever, dör och oformas mem i hög takt. De flesta mem får aldrig någon spridning utanför den egna kretsen och når därför inte mainstreamkulturen.

Den höga omformningstakten i memkulturen gör att symboler överraskande lätt får en annan betydelse än den ursprungliga.. På så sätt kan till synes oskyldiga symboler som grodor och hawaiiskjortor komma att bli tecken på högerextrema sympatier. Samtidigt är kulturen så flytande att det lika lätt kan ändras igen. 

Det är lätt att producera egna mem enligt bildmakromodellen  (bild + text enligt känd förlaga) och det finns många gratisverktyg tillgängliga på nätet. Biblioteksanställda bör dock alltid komma ihåg att upphovsrätten även gäller i memkulturen. 

För vidare läsning

Alla mem som är omnämnda i denna kurs, utom de som är konstruerade av mig, finns representeade och förklaras på djupet på  internetdatabasen Know your meme. Det finns flera dylika resurser på nätet men Know your meme är i nuläget den allra bästa och mest omfattande. Här kan du följa ett mems historia, se var det först dök upp och hur det utvecklats över tid. Här beskrivs också hur en mem kan gå från lek till politiskt slagträ och bli del i den så kallade memetiska krigsföringen. Sidan är absolut värd att ha bland sina bokmärken så att man kan konsultera den varje gång det dyker upp något memlikt som man inte förstår eller som man har en känsla har en djupare mening än vad det verkar vara på ytan. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Christoffer Krämer
Medförfattare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 19 januari, 2021