Att vara memveten om lagenLektion fem

Det är ju givetvis lockande att kasta sig ut och genast vara en del av något kreativt och spännande. Om inte annat för att memformatet inbjuder till snabba och lättsamma kommentarer av vår samtid.  Men som biblioteksanställda måste vi följa lagen och därför kommer här en kort-kort version av vad du måste tänka på om du vill producera och sprida mem:

  1. Mem-kulturen är givetvis inte på något sätt frikopplad från den upphovsrätt som existerar.
  2. Du får inte använda och sprida bilder och gifar som du inte har skapat själv eller som inte är helt fria att använda. 
  3. Citaträtten kan ge dig viss rätt att återge enskilda serierutor men dessa får du inte förändra, vilket ger dig begränsade möjligheter att göra mem.
  4. Parodiundantaget skulle eventuellt kunna användas för att skapa ett  mem, men lagen är inte helt tydlig och har ännu inte prövats i domstol.

Så enkelt uttryck gäller samma regler här som för allt annat ni producerar: 

Använd bara bilder och filmer ni själva producerat. Alternativt att ni använder upphovsrättsligt fria bilder från sidor som till exempel Pixabay

För dig som vill gå in mer på djupet kring juridiken så hänvisar vi återigen till Digitekets kurs om memjuridik.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Christoffer Krämer
Medförfattare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 19 januari, 2021