Makerspace som stöd i bibliotekets demokratiska uppdragLektion två

En anledning till att ha ett makerspace på biblioteket är uppdraget att göra kunskap tillgänglig för alla. I bibliotekslagens ändamålsparagraf (§2), står att “biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Bibliotekslagen knyter an till hur bibliotekens grundläggande uppdrag uttrycks i till exempel UNESCOS folkbiblioteksmanifest

Det är ganska givet att ett makerspace i likhet med biblioteket i sin helhet kan bidra till kunskapsförmedling genom att människor kommer dit, lär sig saker – både praktiskt och teoretiskt – och även delar sin kunskap med andra.

Tekniska lösningar och verktyg som tidigare var förbehållna tekniskt kunniga personer eller grupper med goda ekonomiska möjligheter blir nu gratis tillgängliga för vem som helst.

Genom att demokratisera tillgången till teknik, kan makerspaces bidra till att överbrygga den digitala klyftan. Genom att människor blir mer digitalt delaktiga, ökar också deras möjligheter att sovra och bedöma information. För att kunna förändra världen måste vi förstå hur samhället och olika demokratiska processer fungerar. Flera bibliotek har nischat sin makerspaceverksamhet mot digitala aktiviteter och till en plats att arbeta med MIK-frågor.

David Lankes, som är en inspiratör för många inom biblioteksvärlden, talar ofta om att bibliotekarierna ska underlätta för användarna att ta till sig och skapa kunskap. Han talar också om användarna som en resurs för biblioteken i detta hänseende och gör kopplingar till makerspaces. Mer om detta kan du läsa i hans bok The new librarianship field guide från 2015.

Ett makerspace ger också många tillfällen att arbeta integrerande och inkluderande. Många personer som kommit till Sverige från andra länder, har bakgrund i en hantverkstradition som kan tas till vara i ett makerspace.

 Reflektionsfrågor

  • Hur skulle du kunna använda ett makerspace som ett stöd i bibliotekets demokratiska uppdrag?
  • Hur skulle du kunna föra in ett MIK-perspektiv på arbetet i makerspace?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © Lo Clausson

Författare: Lo Claesson

Publicerad: 2 november, 2020