Makerspace som stöd i bibliotekets arbete med hållbar utvecklingLektion tre

Bibliotek som idé är i sig hållbar utveckling. Bibliotek lånar ut medier av olika slag, ibland även föremål, och varje exemplar kan komma till nytta flera gånger. Skulle även ett makerspace kunna bidra till hållbar utveckling? Ja, även på ett makerspace går det ofta att låna saker eller att dela på resurser och verktyg som inte var och en behöver köpa. Återbruk och hållbarhet är en del av makerfilosofin.

En verksamhet som ibland har koppling till makerspaces är verktygsbibliotek. Det finns några bibliotek i Sverige som lånar ut verktyg i större eller mindre skala. Exempel på bibliotek som lånar ut verktyg i mindre omfattning är Lava i Stockholm, filialen Norrby i Borås samt Vaggeryds bibliotek. Det finns säkert fler exempel.

Reflektionsfråga

Att uppfylla de globala målen Agenda 2030 handlar inte bara om resurser och klimat. Hållbar utveckling handlar också om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor liksom att främja fred och rättvisa.

  • På vilka sätt skulle biblioteket genom ett makerspace kunna bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © Lo Clausson

Författare: Lo Claesson

Publicerad: 2 november, 2020