Makerspace som stöd för läsfrämjandeLektion fem

Att jobba med skapande aktiviteter i samband med läsfrämjande är inget nytt. Att rita och berätta, hitta på sagor tillsammans med besökarna är exempel på sådant som bibliotekspersonal alltid har gjort.

Digitalt skapande som till exempel att filma med iPads eller designa enkla datorspel, har bibliotek också hållit på med länge. Men kan nyare aktiviteter som att använda robotar, Micro:bits och programmering användas för att öka lusten att läsa?

Linn Holmstedt, Regionbibliotek Stockholm har, i rapporten Robotar och ritblock. Digital biblioteksverksamhet för barn och unga i Stockholms län, kartlagt hur den digitala verksamheten ser ut för barn och unga på folkbiblioteken i regionen. Holmstedt konstaterar i inledningen att ”folkbibliotekens läsfrämjande och språkutvecklande insatser är idag i huvudsak fokuserade på traditionell litteracitet och tryckt text” och ställer frågan: ”Hur kan vi inkludera även digital litteracitet när vi arbetar med läskunnighet och läsfrämjande?”

Några bibliotek har provat läsrobotar (att läsa för en robot i stället för en läshund), andra skapar berättelser genom att programmera enkla robotar som till exempel Bee-Bots och Blue-Bots. Att göra Micro:bit-böcker och att använda sig av virtual reality, VR, är andra exempel.

 Ett exempel på att kombinera olika verktyg är en aktivitet för barn som Vaggeryds bibliotek kallade ”techtelling”, här i Sagan om den onde kungen:

 • Barnen får pynta och ”klä ut” Blue Bots till olika karaktärer.
 • En yta av kakelplattor 15 x 15 cm läggs ut, varje platta är lagom för att programmera ett steg med roboten.
 • Barnen får tillverka hus och ett slott till en stad (kan till exempel göras med hjälp av laserskärare eller 3D-skrivare eller helt enkelt tomma askar av olika storlek).
 • Samtidigt som stadens byggs, pratar man om hur en stad byggs med gator, torg, lekplatser et cetera.
 • Barnen berättar eller skriver ner sagan som också filmas med iMovie.

Du kan hitta mängder med handledningar och manualer på Internet om hur man kan göra olika aktiviteter med Micro:bits och olika slags robotar, bland annat i Kodboken, en guide  från Kodcentrum. Under rubriken Skapa innehåll i Digiteket finns kursen Kom igång med 360-film och VR.

Två barn som kör rboten Bluebot på en karta över Sverige.

På biblioteken i Motala jobbar man med att lära ut programmering och algoritmer till barn med blue bots. Fotografi: Emelie Ekholm

Reflektionsfrågor

 • Om du har erfarenhet av att jobba digitalt med läsfrämjande – hur skulle du kunna utveckla detta?
 • Om du inte har testat, vilka aktiviteter skulle du kunna tänka dig att pröva?

Utmaning

Bestäm dig för en bok som du vill jobba med och fortsätt så här:

 • Använd ett verktyg som ni redan har på biblioteket, helst ett som du inte till fullo behärskar.
 • Fundera på hur du skulle kunna använda detta för läsfrämjande på ett sätt du inte gjort förut, Sök gärna inspiration på nätet.
 • Skriv en enkel plan för hur du tänker genomföra aktiviteten.
 • Testa på en grupp och utvärdera.
 • Visa för en kollega hur du gjorde. 
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © Lo Clausson

Författare: Lo Claesson

Publicerad: 2 november, 2020